Detail článku

Obecně k pojišťovnictví

Obecně k pojišťovnictví

Ekonomika v širším pohledu | Akciové trhy | Vzdělání

Obecně

Pojišťovnictví je specializovaná oblast finančnictví. Zabývá se zajišťováním lidských hodnot. Pojištění pomáhá po finanční stránce zabezpečovat veškeré hodnoty, které jsou ohrožovány různými riziky. Nejedná se pouze o majetkovou stránku, ale i o stránku životní. Stejně jako může být poškozena věc, může být poškozeno zdraví, které Vám sice zpět pojištění nevrátí, ale pomůže Vám postarat se o zabezpečení Vás i Vaší rodiny na dobu nezbytně nutnou pro rekonvalescenci. Co se majetku týče, není nic jednoduššího, než spolehnout se na pojištění, které si pro své potřeby jistě ze široké nabídky produktů vyberete. Lze pojistit majetek proti krádeži, zničení, poškození apod. K pojišťovnictví lze říci, že je to specifický obor, který řeší minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka.

Historie

První případy pojišťovnictví pochází již ze starého Egypta. Šlo o krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí vlastního člena – dohody kameníků při stavbě pyramid. Kolem roku 400 před naším letopočtem vznikla první varianta sociálního pojištění, kdy při zmrzačení ve válce dostávali vojáci odškodné. Nejdříve pojištění nebylo prováděno na bázi komerční, ale pro uzavřenou skupinu osob (dopravci, obchodníci, řemeslníci), tzv. „vzájemnostní pojištění“. Vznikaly různé pojišťovací skupiny, které shromažďovaly finance, a ty následně kryly z části následky vzniklých nahodilých událostí jednotlivých členů skupin. Měly nastaveny stanovy, podle kterých „pojistné“ vyplácely. Tehdejším problémem bylo určit osobu, pojistníka a pojištěného. Pojišťovnictví zaznamenalo vývoj postupně, a to při rozvoji ostatních oborů, jako např. matematika, statistika, medicína.

Členění pojištění

V dnešní době je již pojištění věcí známou. Některé pojištění je zákonem uloženo jako povinné.

Zákonem povinná pojištění:

 • Zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění
  - toto pojištění je zpracováváno specializovanými pojišťovnami – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
 • Zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění
  - zajištění jistot lidí
  - správcem tohoto pojištění je státem spravovaná SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  - z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
  - zabezpečení proti škodám způsobených jinými osobami při provozu motorových vozidel
  - od roku 2000 poskytují toto pojištění vybrané největší pojišťovny, které mají licenci
 • Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců
  - od roku 1993 jsou toto pojištění povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance
  - Česká pojišťovna nebo Kooperativa

Pro ty, kterým stačí v případě pojistné události plnění na nejnižší sociální hranici, jsou tato pojištění vhodná. Pro klienty, kteří mají zájem o vyšší plnění, jsou tu komerční pojišťovny, které nabízejí velké množství produktů.

Pojistné služby

Životní pojištění
Jedná se o pojištění pro fyzické osoby a jejich rodiny. Lze pojistit proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí, úmrtí.

Životní pojištění se rozděluje:
- rizikové (poskytuje vysokou pojistnou ochranu za nižší pojistné, ale v případě, že nedojde k pojistné události – zaniká toto pojištění bez náhrady)
- rezervotvorné
- pojistná částka plus podíly na zisku jsou vyplaceny při pojistné události nebo na konci sjednané pojistné doby

Neživotní pojištění:
Jedná se o pojištění nemovitostí a movitostí.

Druhy komerčního pojištění:

1.) Pojištění osob
- Životní pojištění
- Investiční důchodové pojištění
- Úrazové pojištění
- Důchodové pojištění
- Pojištění dětí a mládeže
- Pojištění ušlého výdělku

2.) Penzijní připojištění
Specifické pojištění, které při splnění podmínek daných zákonem o penzijním připojištění zahrnuje výhody státního příspěvku a daňové úlevy, jak pro účastníka penzijního připojištění, tak i pro jeho zaměstnavatele, pokud mu na toto připojištění přispívá určitou měsíční částkou. Správcem tohoto připojištění jsou penzijní fondy.

3.) Komplexní autopojištění
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- Havarijní pojištění základní a doplňkové (skel vozidla, zavazadel, apod.)
- Úrazové pojištění osob ve vozidle

4.) Pojištění majetku občanů
- Pojištění domácnosti
- Pojištění nemovitosti - pojištění odpovědnosti za škodu, rekreačních plavidel

5.) Cestovní pojištění a asistenční služby

6.) Pojištění podnikatelů a průmyslu
- toto pojištění zahrnuje například - pojištění elektroniky, strojů, stavební a montážní, letadel, pojištění autodopravce, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Ne všechny pojišťovny se zabývají celým spektrem služeb.

Životní pojištění a penzijní připojištění

Tato pojištění jsou dobrovolná.

A) Životní pojištění
Daňové výhody se týkají:
- pojištění pro případ dožití
- pojištění pro případ smrti nebo dožití
- důchodové pojištění

Jsou podmíněny tím, že výplata pojistného nastane nejdříve po 60-ti kalendářních měsících trvání pojištění a současně nejdříve v kalendářním roce dožití věku 60 let.

B) Penzijní připojištění
Daňové výhody zde platí u všech smluv o penzijním připojištění bez ohledu na datum jejich uzavření.

Daňové výhody

Daňové výhody občanů

Životní pojištění
- každý občan, který si sám hradí pojistné, může toto pojistné zaplacené na dané zdaňovací období odečíst od základu daně, a to maximálně částkou 12.000,- Kč ročně.

Penzijní připojištění
- každý občan má možnost snížit svůj základ daně o jím zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a to o částku převyšující 6.000,- Kč ročně, maximálně však 12.000,- Kč za zdaňovací období.

Daňové výhody zaměstnanců

Životní pojištění
- pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění je osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob do výše 12.000,- Kč ročně.

Penzijní připojištění
- zaměstnanci nezdaňují příspěvky, které za ně zaplatí jeho zaměstnavatel a to až do výše 5% jeho hrubé mzdy.

Zaměstnanec je zároveň občan, proto může uplatnit obě daňové výhody u životního pojištění a obě daňové výhody u penzijního připojištění (odečet pojistného jím samotným a osvobození pojistného zaplaceného jeho zaměstnavatelem).

Daňové výhody zaměstnavatelů

Životní pojištění
- pojistné, které zaměstnavatel zaplatí na pojištění zaměstnance za zdaňovací období nebo jeho část, je nákladem snižujícím základ daně z příjmu zaměstnavatele a to maximálně do výše 24.000,- Kč za toto zdaňovací období. Tato částka může být v libovolném poměru rozdělena mezi životní pojištění a penzijní připojištění.

Penzijní připojištění
- pro zaměstnavatele byl dříve příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako daňový náklad až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. fakticky do 3% hrubé mzdy za zdaňovací období. Toto již neplatí.


autor: kapitol.cz

Kategorie článků

Vyhledávání v letech

Mohlo by Vás zajímat

RIZIKOVÉ E-SHOPY Využíváte všech výhod „penzijka“? Získejte od státu až 6 360 Kč ročně! Jak uplatnit životní pojištění u epidemie koronaviru? Základní seminář Kapitolu Poplatky za TV a Rozhlas SKRYTÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ DOMU PŘED DOVOLENOU DLUH JE JAKO OHEŇ Oddlužení jednoho z manželů A JE PO DÁLNIČNÍ ZNÁMCE! Povinná výbava v Evropě Dotace na jímku s akcí Dešťovka II. Rodinný rozpočet DLUH NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Pojištění stavby NOVINKY 2018 iiplan® jako spoření do penze Tipy: DŮM Zkratky: LTV Revize před zimou První školní den a kornoutovník Byl Titanic pojistný podvod? Pozor na podpojištění! Chci investovat! Ale kam? Příspěvek na bydlení VÝHODY RODINÁM Nešetříte na špatných místech? POMOC V MATEŘSTVÍ - kde brát peníze? POMOC V MATEŘSTVÍ - kde brát peníze? NEJVÝHODNĚJŠÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - svépomocí POMOC V MATEŘSTVÍ - kde brát peníze? Kam až porostou nájmy? UŽ VÁM NEPŮJČÍ JEN TAK NĚKDO OTCOVSKÁ TÝDENNÍ DOVOLENÁ SAMOŽIVITELKOU V ROCE 2017 - porodné DNES MÁ SVÁTEK DITA - fenka DITA 6. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! PREVENCE PROBLÉMŮ MONEY, MONEY, MONEY 5. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! KAM MIZÍ PENÍZE Z KARTY? FINANČNÍ NEVĚRA 4. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! DESATERO FIS KDYŽ SE ŘEKNE AU! 3. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - NEMĚLO BY BÝT POVINNÉ? VÁNOCE 2016 V ČESKU Co je to SOLUS! A jak z toho ven? Češi se nebojí vytáhnout kostlivce ze skříní! 2. část - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! Kapitol spolupracuje s jedničkami na trhu financí 1.část - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! Kupujeme byt, část 3. 2017 a řidiči z velkých měst? DOBRÁ ZPRÁVA! Chystají se velké daňové kontroly Kupujeme byt, část 2. Chystáte se na lyže? Užijte si je bez starostí! Mikrojesle - novinka pro pracující rodiče Jak se vyhnout problémům? Zalézt pod peřinu! Kupujeme byt, část 1. Slevová akce? Pozor, ať nenaletíte! Dojíždíte do zaměstnání? Požádejte o příspěvek na dopravu! 3 x 5 tipů, jak si neprodražit vánoční nákupy Práce z domova, radost nebo neštěstí? Naučte děti hospodařit hrou! Proplatí vám pojišťovna facku? A ZAČÍNÁ SE ZDRAŽOVAT Pohodlnost vás může vyjít draho! VÝHODNÝ PODZIM U ČPP Nedostali jste od pojišťovny plnou kompenzaci? Připravte se na Vánoce Zimní pneumatiky, kde ano? "Jejda, tak trochu jsem ti vyprala peníze!" Zase ty dárky, tentokrát ze zahraničí Víte, že můžete žádat o vyšší důchod? Pět milionů od babičky? Tak určitě. Očkování proti chřipce? Právě teď! Ne, Honzíku, peníze nám nedává bankomat! A je to tu, daň z nabytí už platí kupující 1. listopad 1945: Neveselé výročí Světový den spoření Honem na nákup! Je tu zas zimní čas! ZMĚNY, KTERÉ SE DOTKNOU PŘEDŠKOLÁKŮ, ŠKOLÁKŮ A STUDENTŮ PODZIM PŘEJE NEHODÁM Globální měnová politika, cena ropy a neklid spojený s významnou bankou Jak na výběr pneumatik? Čtěte... Skutečně musíte jet do práce na kole? Pomůže vám stát s výdaji? Podzim, ideální čas na kontrolu autobaterie Slevové portály? Opatrnost se vyplatí Vláda schválila návrh novely stavebního zákona Podzimní výlet na motorce? Ještě to jde, ale... V kanceláři je bezpečno. Fakt? Student neplatičem? Pozor, už máte poslední den! Dítě místo Ferrari Otcovská dovolená už od příštího roku? Odchod do důchodu v 65 letech Nápor na peněženky pokračuje Pamlsková vyhláška Máme tu akce a slevy, nenechte se napálit! Finanční gramotnost Jaké další změny nás čekají od 1. listopadu? Čeká nás omezení u hypoték a úvěrů? Daň z nabytí nemovitých věcí Kotlíkové dotace frčí Jak si vede stavební spoření? Končí jedna etapa aneb máme doma školáka Ze života: Účtenky si schovávám! Investiční zlato zblízka Léto a letní úrazy Jak si stojí investiční trhy? Kam investovat? Sirotčí důchod a letní brigáda Konec nerovnoměrného danění důchodů Zahraničí, krása i nebezpečí Dostali jste neschopenku? Tak raději pěkně ležte. Investiční stříbro Chystáte se na Olympiádu? Máme pro vás několik tipů Pojistné podvody Investice do nemovitostí? Zkuste dražbu. Aktuálně: Zvyšuje se příspěvek na péči. O kolik? 5 tipů pro bezpečné online nakupování Vdovská a vdovecká penze Kdy přidat investiční kovy do svého majetku? Když se řekne "klukovina"... Rodičovský příspěvek jinak a lépe Jak se mít dobře i v důchodu? MAMI, TATI, MÁM PROBLÉM! CHYSTANÉ ZMĚNY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ Výsledek britského referenda otřásl trhy STAŇTE SE INVESTOREM Kryštůfek záchranář slavil s dětmi Miláčku, já jsem tak trochu boural... KAPITOL SLAVÍ SPOLEČNĚ S KOOPERATIVOU MOJE DANĚ A ZASE TA DOVOLENÁ! NELEGÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET - SKIMMING HURÁ NA PRÁZDNINY! Stavíme! Hypotéka na koupi pozemku UŽ JEN HODINY ZBÝVAJÍ DO ZAPLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI SPOŘENÍ NA PENZI PRO DĚTI Zvýšení minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění pro OSVČ Slevy pro rodiče v roce 2016 Cestovní pasy a občanské průkazy v roce 2016 Zvýšení minimální mzdy pro rok 2016 Změny pro plátce DPH v roce 2016 Změna u příjmů osvobozených od daně - rok 2016 Změny v důchodech v roce 2016 Co se děje na silnicích v roce 2016? Změna systému ve vyúčtování tepla v bytových domech Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Trhy se propadly ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Zdravotní pojištění Trhy nabídly smíšený obrázek Dětský podzim 2015 Jak vypovědět stavební spoření dítěte? Silnou nervozitu na trzích tentokrát způsobila Čína Co mají společného sociální sítě a půjčka? Řecké drama vystřídala úleva a slovo dostaly i další faktory Překvapující zprávy z Řecka ovládly trhy Linka pomoci řidičům Vyspělé akciové trhy přešlapují u dosažených maxim Jak řešit ztrátu dokladů? Evropské akcie díky kvantitativnímu uvolňování na výsluní Investovat? Neinvestovat? V nejkratším měsíci roku posunuly americké akciové indexy svá maxima Máte datovou schránku? POZOR NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ! Vyvázání z hypotéky při rozvodu Hypotéka nebo úvěr od stavební spořitelny? Zima a Vánoce Nezapomněli jste přezout? Nejlepší přítel člověka Zimní cestovní pojištění ABY NÁS NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘIJMU NEZASKOČILA SPOLÉHAT MUSÍME PŘEDEVŠÍM NA SEBE Je tu podzim! POZOR NA M Property business group Ltd. Pozor na zloděje Nemocenské pojištění Kooperativa připravila pojištění špičkové léčby v zahraničí - BEST DOCTORS Nárůst klientů psychologických poraden Haló, tady klient Neoprávněné hrozby exekucí za auta, která nevlastníte Snížit, přerušit, nebo zrušit? Česká republika = zprostředkovatelská velmoc Měsíční „mzda“ státu? Občane, zaplať 10.000 Kč Patříte mezi průměrného občana, který utratí za potraviny do 5.000 Kč měsíčně? Jste žena, je vám 35-40 let, smiřte se s nižším platem než muž. 5 milionů klientů spoří ve třetím pilíři Iluzorní jistota životních pojistek Novinky Kooperativy pro rok 2014 Peníze ze stavebního spoření jsou dítěte Na hory si k lyžím přibalte i dobrou pojistku „POJISTKA NA BLBOST“ – pojištění vlastní nešikovnosti Některé změny v novém občanském zákoníku pro klienty Pojistné podvody pojišťovna odhalí pomocí armádního detektoru Přepisujete auto? Nenaleťte podvodníkům Změny v daních a dalších odvodech 2014 Prodej bytu s hypotékou? Úvěr na bydlení? Kolik stojí vlastní bydlení? Co je to RPSN? Pojištění domácnosti Platím z pronájmu bytu nějakou daň? Obecně k pojišťovnictví Dopady nového občanského zákoníku do majetku občanů. Změna trvalého bydliště?

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.