Detail článku

NOVINKY 2018

NOVINKY 2018

Finance

Je to tady! Rok 2000 je konečně plnoletý a s jeho osmnáctinami přichází také řada změn týkajících se nejen vaší peněženky.

Tento článek je částečnou citací článku z webu měšec.cz. Pokud vás daná témata zajímají detailněji, určitě se na něj podívejte. Naleznete zde mimo jiné i výpočtové tabulky, či přímo kalkulačky.
 
 
 

Daně


Vyšší slevy za děti

Od ledna 2018 se zvyšuje daňová sleva na první dítě z původních 1117 korun na 1267 korun měsíčně. Daňová sleva na další děti zůstává pro tento rok stejná jako byla loni, tedy 1617 korun, na tři a více děti potom 2017 korun.

 

Změny u výdajových paušálů pro OSVČ

Pro živnostníky je znovu možnost odečíst si slevy na manželku/manžela bez příjmů a také na děti v případě, že uplatňují výdaje paušálem. Zároveň se ale snižuje maximální částka, od které je možné paušální náklady odečíst. V daňovém přiznání za rok 2017 (to, které živnostníci podávají v roce 2018) si ještě živnostníci mohou vybrat výhodnější variantu, příjmy za rok 2018 už ale bude třeba zdanit podle nových pravidel.

 

Vyšší maximální sleva za školku

Díky růstu minimální mzdy vzrostla i maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do školky. V roce 2018 tak bude možné odečíst až 12 200 korun, v roce 2017 to bylo 11 000 korun.

 

Přísnější pravidla pro získání daňového bonusu

Lidé, kteří uplatňují daňovou slevu na dítě a dostanou se ve výsledku k záporné dani, od státu inkasují takzvaný daňový bonus. Jeho maximální výše je 60 300 korun. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2018 tedy tento limit roste na 73 200 korun. Nově se také omezuje okruh příjmů, které se do limitu počítají. Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku.
Srážková daň u dohod o pracovní činnosti

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. "Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání," vysvětluje Josef Pomrhonc, daňový poradce společnosti KODAP.

 

Další fáze EET se odkládají

Ústavní soud v polovině prosince zrušil některá ustanovení zákona, kterým se řídí elektronická evidence tržeb. Kromě jiného dojde od konce února ke zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ nebo evidovat platby platební kartou nebo přes platební brány. Ústavní soud také zrušil „náběh“ třetí a čtvrté fáze EET. Od března se tak do evidence tržeb nezapojí další statisíce podnikatelů. Může k tomu ale dojít později, až ministerstvo financí upraví zákon tak, aby odpovídal rozhodnutí Ústavního soudu (čtěte podrobnosti).

 

 

Důchody


Průměrný důchod vzroste téměř o pětistovku

Od lednové výplaty důchodů se zvýší penze o valorizaci. Ta pro rok 2018 důchody zvyšuje v průměru o čtyři procenta, u průměrného důchodu tedy o 475 korun. Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 procenta. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.


Nová pravidla pro důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Na tuto úroveň důchodový věk postupně roste a dostane se k němu kolem roku 2030. Zákon ale zároveň počítá s pravidelnými revizemi systému na základě odborných demografických analýz. Ty přitom už dnes ukazují, že důchodový věk by se měl dále zvyšovat. Nový zákon ale nechává toto rozhodnutí na budoucích politicích.
Doposud platila pravidla prosazená bývalým ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Ta počítala s růstem důchodového věku i do budoucna. Například dnešní dvacetiletí by podle starých pravidel chodili do důchodu v 70 letech a čtyřech měsících.


Dobrovolné důchodové pojištění jen po roce práce

K dobrovolnému důchodovému pojištění se od února budou smět přihlásit jen ti, kdo mají za sebou alespoň rok práce či podnikání, ze kterého odváděli pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten občan starší 18 let. V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2099 Kč.


Dostupnější sirotčí důchody

Od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. "Nově vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok výdělečné činnosti, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky," říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.Minimální mzda se opět zvyšuje

Od letošního roku dojde opět k navýšení minimální mzdy, a to na 12 200 Kč hrubého (z původních 11 000 Kč). Hodinová minimální mzda se zvyšuje na 73,20 Kč.
Kolik si vyděláte na úřadu práce?

Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, pokud spadáte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Nově na odvodech zaplatíte 1647 Kč měsíčně, namísto dosavadních 1485 Kč.

A zvyšuje se i maximální možný výdělek, který si smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž by vás vyřadili z evidence uchazečů. Z dosavadních 5500 Kč si nově můžete měsíčně přivydělat 6100 Kč.

 


Novinky pro zaměstnance

 

Renty za poškozené zdraví se zvyšují

Společně se zvýšením důchodů se zvyšují i renty za poškozené zdraví, které obdržíte jako náhradu za ztrátu výdělku v situaci, kdy se vám stane pracovní úraz či trpíte nemocí z povolání. Na začátku roku 2017 se náhrady zvedaly o 2,2 %, od začátku roku 2018 to bude o 3,5 %.

O tato procenta se zvyšuje průměrný výdělek před vznikem škody, ale s ohledem na obecný mzdový vývoj v ČR.

Příklad: Průměrný výdělek zaměstnance před úrazem činil 20 000 Kč. Po úrazu 16 000 Kč. Náhrada za ztrátu na výdělku proto činí 4000 Kč. Jestliže je předepsána valorizace náhrady za ztrátu na výdělku ve výši 3,5 %, pak se (fiktivní) průměrný výdělek 20 000 Kč zvýší na 20 700 Kč, a proto i vyplácená náhrada na 4700 Kč.

Nesprávný by byl výpočet, kdy by se podle předepsané procentní sazby (3,5 %) pro valorizaci zvyšovala přímo náhrada (4000 Kč), neboť by tak došlo k jejímu zvýšení toliko na 4140 Kč.


Diety a stravné

Dochází také ke změnám v oblasti stravného, které vám vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle na pracovní cestu mimo ČR. Zvýšení stravného se týká 8 zemí. V původním návrhu Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2018 zvýšení sazby stravného pro 13 zemí. Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám. Vzhledem k potřebě úspor však Ministerstvo financí rozhodlo pro rok 2018 upravit sazby stravného pro méně zemí a vybralo ty, kde je v mezinárodním srovnání nákladů na stravování dosavadní sazba výrazně nižší.


Vyšší podpora na úřadu práce

Od 1. ledna se také zvyšují maximální částky, které můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Nově činí maximální podpora v nezaměstnanosti 16 682 Kč a maximální podpora při rekvalifikaci 18 659 Kč.

 


Zdravotní a sociální pojištění 2018Průměrná mzda pro rok 2018 se odhaduje na 29 979 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0612. S růstem průměrné mzdy však souvisí i růst minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.


Zdravotní pojištění 2018

Na rok 2018 se minimální záloha na zdravotní pojištění zvyšuje na 2024 Kč měsíčně z dosavadních 1906 Kč. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna. Osobám bez zdanitelných příjmů se kvůli růstu minimální mzdy zase zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění na 1647 Kč měsíčně. A zvýší se také odvody za státní pojištěnce. Pokud je plátcem stát, zaplatí za vás od ledna měsíčně pojistné ve výši 969 Kč (za rok 2017 to bylo 920 Kč měsíčně). Kromě toho také vznikla nová kategorie státních pojištěnců. Do té už spadají i vysokoškolští studenti starší 26 let. Přesněji studenti prvního doktorského studijního programu v prezenční formě, co studují ve standardní době a nejsou zaměstnaní ani OSVČ. Ti se dosud nepovažovali za nezaopatřené děti a museli tak platit zdravotní pojištění jako OBZP.
 

Snížení limitu

Dále dochází ke snížení limitu, nad který vám zdravotní pojišťovny budou vracet zaplacené doplatky na léky:

U osob do 18 let a nad 65 let je limit snížen na 1000 Kč.
U osob nad 70 let je limit snížen na 500 Kč.

Věkové omezení se počítá včetně kalendářního roku, ve kterém jste daný věk dovršili. Pokud nespadáte ani do jedné kategorie, limit pro vás zůstává neměnný, a to ve výši 5000 Kč.

 

Hrazená očkování

Od 1. ledna 2018 je také možné v rámci hrazeného očkování nechat proti papilomaviru očkovat i chlapce. Ti budou mít očkování hrazeno v případě, že bylo zahájeno od dovršení 13. roku věku do dovršení 14. roku věku.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění bude nově hrazeno i očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u vybraných pojištěnců.
 

Sociální pojištění 2018

Minimální záloha na důchodové pojištění se pro rok 2018 zvyšuje z původních 2061 Kč na 2189 Kč měsíčně. V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 876 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2018 je 71 950 Kč.

Pokud letos pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud začínáte podnikat, budete platit nové minimální zálohy už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete. Zálohy se platí vždy do 20. dne následujícího měsíce.
 

Nemocenské pojištění 2018

Minimální záloha na nemocenské pojištění zůstává na 115 Kč a minimální vyměřovací základ pro OSVČ pak na 5000 Kč. Stejná zůstává i rozhodná částka, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů) to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.


Nemocenské a náhrada mzdy se zvýší

Od 1.1.2018 se mění také výše nemocenského a náhrady mzdy. Nově se vám bude počítat více peněz z výdělku, a to proto, že se zvyšují redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy. Konkrétní výpočet naleznete ve zmiňovaném článku webu měšec.cz

OšetřovnéNovinkou je také takzvané dlouhodobé ošetřovné. Na něj vám vznikne nárok, pokud pečujete o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonáváte v zaměstnání ani osobně nevykonáváte samostatnou výdělečnou činnost.

Podmínkou je, aby došlo ke zhoršení zdravotního stavu nemocné osoby a aby toto zhoršení vyžadovalo alespoň 7denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů.

Přiznaná dávka vám pak bude náležet ve výši 60 % denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice.

Konkrétní postupy včetně příkladů a návodů k výpočtu uvádíme v článku Nemocní dostanou v roce 2018 víc peněz. Hlavně dlouhodobí marodi.


Díky valorizaci vyšší dávkyVlivem valorizace redukčních hranic vyměřovacího základu dochází ke zvýšení i dalších nemocenských dávek, a to peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v mateřství.
 Jste na neschopence déle? Dostanete více penězSenát schválil novinku, díky které dostanete více peněz v případě, že budete v dlouhé pracovní neschopnosti. Od 31. dne pracovní neschopnosti budete dostávat 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. dne nemoci pak 72 % redukovaného DVZ.
 


Od Února "otcovská"Novou dávkou je takzvané otcovské. Na tu bude mít nárok otec dítěte, který o něj pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou bude začínat dnem, který si určíte, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku. Výplata bude náležet za dobu 7 kalendářních dnů, a to ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Její výši si můžete spočítat v kalkulačce MPSV.

O dávku si můžete požádat nejdříve dne 1. února 2018.


Další změnyDražší „režijky“

Deset procent si připlatí zaměstnanci Českých drah a Správy železniční a dopravní cesty za režijní jízdenky. Na dráze tak mohou celý rok jezdit nově za 1100 korun. Na „režijky“ mají nárok i rodinní příslušníci zaměstnanců, těm cena vzroste z 1000 na 1250 korun. O stokorunu vzroste i cena pro děti, roční jízdenka je tak vyjde nově na 600 korun. Nové ceny platí pro roky 2018 a 2019. Dohromady je využívá zhruba 110 tisíc lidí.


Elektronické recepty

Doktoři musí od 1. ledna vydávat takzvané elektronické recepty. I dál budete dostávat u lékaře papírové recepty, nově na nich bude identifikátor (čárový kód), pomocí kterého lékárník najde eRecept v systému. Můžete si také říci o zaslání identifikátoru přes SMS, e-mail nebo aplikaci v telefonu. Výhody nového systému mají spočívat v tom, že lékárníci nebudou muset „luštit“ ruční písmo doktorů nebo že si doktoři budou moci v systému ověřit, že pacient si předepsané léky skutečně vyzvedl. V případě pravidelně užívaných léků (například u alergiků) pak nebude třeba navštěvovat lékaře, ale recept bude možné získat na dálku v elektronické podobě.

 

Autor: K. Němcová (mimo citaci původního článku), Zdroj: měšec.cz,

 

 

Kategorie článků

Vyhledávání v letech

Mohlo by Vás zajímat

KAPITOL GOLD - vaše cesta ke zlatu RIZIKOVÉ E-SHOPY Základní seminář Kapitolu Poplatky za TV a Rozhlas SKRYTÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ DOMU PŘED DOVOLENOU DLUH JE JAKO OHEŇ Oddlužení jednoho z manželů A JE PO DÁLNIČNÍ ZNÁMCE! Povinná výbava v Evropě Dotace na jímku s akcí Dešťovka II. Rodinný rozpočet DLUH NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Pojištění stavby NOVINKY 2018 iiplan® jako spoření do penze Tipy: DŮM Zkratky: LTV Revize před zimou První školní den a kornoutovník Byl Titanic pojistný podvod? Pozor na podpojištění! Chci investovat! Ale kam? Příspěvek na bydlení VÝHODY RODINÁM Nešetříte na špatných místech? POMOC V MATEŘSTVÍ - kde brát peníze? POMOC V MATEŘSTVÍ - kde brát peníze? NEJVÝHODNĚJŠÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - svépomocí POMOC V MATEŘSTVÍ - kde brát peníze? Kam až porostou nájmy? UŽ VÁM NEPŮJČÍ JEN TAK NĚKDO OTCOVSKÁ TÝDENNÍ DOVOLENÁ SAMOŽIVITELKOU V ROCE 2017 - porodné DNES MÁ SVÁTEK DITA - fenka DITA 6. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! PREVENCE PROBLÉMŮ MONEY, MONEY, MONEY 5. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! KAM MIZÍ PENÍZE Z KARTY? FINANČNÍ NEVĚRA 4. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! DESATERO FIS KDYŽ SE ŘEKNE AU! 3. ČÁST - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - NEMĚLO BY BÝT POVINNÉ? VÁNOCE 2016 V ČESKU Co je to SOLUS! A jak z toho ven? Češi se nebojí vytáhnout kostlivce ze skříní! 2. část - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! Kapitol spolupracuje s jedničkami na trhu financí 1.část - VE FINANCÍCH 2017 SE NEZTRATÍME! Kupujeme byt, část 3. 2017 a řidiči z velkých měst? DOBRÁ ZPRÁVA! Chystají se velké daňové kontroly Kupujeme byt, část 2. Chystáte se na lyže? Užijte si je bez starostí! Mikrojesle - novinka pro pracující rodiče Jak se vyhnout problémům? Zalézt pod peřinu! Kupujeme byt, část 1. Slevová akce? Pozor, ať nenaletíte! Dojíždíte do zaměstnání? Požádejte o příspěvek na dopravu! 3 x 5 tipů, jak si neprodražit vánoční nákupy Práce z domova, radost nebo neštěstí? Naučte děti hospodařit hrou! Proplatí vám pojišťovna facku? A ZAČÍNÁ SE ZDRAŽOVAT Pohodlnost vás může vyjít draho! VÝHODNÝ PODZIM U ČPP Nedostali jste od pojišťovny plnou kompenzaci? Připravte se na Vánoce Zimní pneumatiky, kde ano? "Jejda, tak trochu jsem ti vyprala peníze!" Zase ty dárky, tentokrát ze zahraničí Víte, že můžete žádat o vyšší důchod? Pět milionů od babičky? Tak určitě. Očkování proti chřipce? Právě teď! Ne, Honzíku, peníze nám nedává bankomat! A je to tu, daň z nabytí už platí kupující 1. listopad 1945: Neveselé výročí Světový den spoření Honem na nákup! Je tu zas zimní čas! ZMĚNY, KTERÉ SE DOTKNOU PŘEDŠKOLÁKŮ, ŠKOLÁKŮ A STUDENTŮ PODZIM PŘEJE NEHODÁM Globální měnová politika, cena ropy a neklid spojený s významnou bankou Jak na výběr pneumatik? Čtěte... Skutečně musíte jet do práce na kole? Pomůže vám stát s výdaji? Podzim, ideální čas na kontrolu autobaterie Slevové portály? Opatrnost se vyplatí Vláda schválila návrh novely stavebního zákona Podzimní výlet na motorce? Ještě to jde, ale... V kanceláři je bezpečno. Fakt? Student neplatičem? Pozor, už máte poslední den! Dítě místo Ferrari Otcovská dovolená už od příštího roku? Odchod do důchodu v 65 letech Nápor na peněženky pokračuje Pamlsková vyhláška Máme tu akce a slevy, nenechte se napálit! Finanční gramotnost Jaké další změny nás čekají od 1. listopadu? Čeká nás omezení u hypoték a úvěrů? Daň z nabytí nemovitých věcí Kotlíkové dotace frčí Jak si vede stavební spoření? Končí jedna etapa aneb máme doma školáka Ze života: Účtenky si schovávám! Investiční zlato zblízka Léto a letní úrazy Jak si stojí investiční trhy? Kam investovat? Sirotčí důchod a letní brigáda Konec nerovnoměrného danění důchodů Zahraničí, krása i nebezpečí Dostali jste neschopenku? Tak raději pěkně ležte. Investiční stříbro Chystáte se na Olympiádu? Máme pro vás několik tipů Pojistné podvody Investice do nemovitostí? Zkuste dražbu. Aktuálně: Zvyšuje se příspěvek na péči. O kolik? 5 tipů pro bezpečné online nakupování Vdovská a vdovecká penze Kdy přidat investiční kovy do svého majetku? Když se řekne "klukovina"... Rodičovský příspěvek jinak a lépe Jak se mít dobře i v důchodu? MAMI, TATI, MÁM PROBLÉM! CHYSTANÉ ZMĚNY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ Výsledek britského referenda otřásl trhy STAŇTE SE INVESTOREM Kryštůfek záchranář slavil s dětmi Miláčku, já jsem tak trochu boural... KAPITOL SLAVÍ SPOLEČNĚ S KOOPERATIVOU MOJE DANĚ A ZASE TA DOVOLENÁ! NELEGÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET - SKIMMING HURÁ NA PRÁZDNINY! Stavíme! Hypotéka na koupi pozemku UŽ JEN HODINY ZBÝVAJÍ DO ZAPLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI SPOŘENÍ NA PENZI PRO DĚTI Zvýšení minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění pro OSVČ Slevy pro rodiče v roce 2016 Cestovní pasy a občanské průkazy v roce 2016 Zvýšení minimální mzdy pro rok 2016 Změny pro plátce DPH v roce 2016 Změna u příjmů osvobozených od daně - rok 2016 Změny v důchodech v roce 2016 Co se děje na silnicích v roce 2016? Změna systému ve vyúčtování tepla v bytových domech Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Trhy se propadly ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Zdravotní pojištění Trhy nabídly smíšený obrázek Dětský podzim 2015 Jak vypovědět stavební spoření dítěte? Silnou nervozitu na trzích tentokrát způsobila Čína Co mají společného sociální sítě a půjčka? Řecké drama vystřídala úleva a slovo dostaly i další faktory Překvapující zprávy z Řecka ovládly trhy Linka pomoci řidičům Vyspělé akciové trhy přešlapují u dosažených maxim Jak řešit ztrátu dokladů? Evropské akcie díky kvantitativnímu uvolňování na výsluní Investovat? Neinvestovat? V nejkratším měsíci roku posunuly americké akciové indexy svá maxima Máte datovou schránku? POZOR NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ! Vyvázání z hypotéky při rozvodu Hypotéka nebo úvěr od stavební spořitelny? Zima a Vánoce Nezapomněli jste přezout? Nejlepší přítel člověka Zimní cestovní pojištění ABY NÁS NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘIJMU NEZASKOČILA SPOLÉHAT MUSÍME PŘEDEVŠÍM NA SEBE Je tu podzim! POZOR NA M Property business group Ltd. Pozor na zloděje Nemocenské pojištění Kooperativa připravila pojištění špičkové léčby v zahraničí - BEST DOCTORS Nárůst klientů psychologických poraden Haló, tady klient Neoprávněné hrozby exekucí za auta, která nevlastníte Snížit, přerušit, nebo zrušit? Česká republika = zprostředkovatelská velmoc Měsíční „mzda“ státu? Občane, zaplať 10.000 Kč Patříte mezi průměrného občana, který utratí za potraviny do 5.000 Kč měsíčně? Jste žena, je vám 35-40 let, smiřte se s nižším platem než muž. 5 milionů klientů spoří ve třetím pilíři Iluzorní jistota životních pojistek Novinky Kooperativy pro rok 2014 Peníze ze stavebního spoření jsou dítěte Na hory si k lyžím přibalte i dobrou pojistku „POJISTKA NA BLBOST“ – pojištění vlastní nešikovnosti Některé změny v novém občanském zákoníku pro klienty Pojistné podvody pojišťovna odhalí pomocí armádního detektoru Přepisujete auto? Nenaleťte podvodníkům Změny v daních a dalších odvodech 2014 Prodej bytu s hypotékou? Úvěr na bydlení? Kolik stojí vlastní bydlení? Co je to RPSN? Pojištění domácnosti Platím z pronájmu bytu nějakou daň? Obecně k pojišťovnictví Dopady nového občanského zákoníku do majetku občanů. Změna trvalého bydliště?

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.