Poradna

Ukončení 2. pilíře

Druhý pilíř skončil, kam se poděly vaše peníze? Do 30. 9. 2016 jste měli možnost požádat penzijní společnosti o výplatu vkladů ze 2. pilíře. Pokud jste v tomto termínu...

Jaký je rozdíl mezi záplavou a povodní?

Tato dvě pojmenování vypadají na první pohled jako synonyma, ale není tomu tak. Odborně jsou tyto dva pojmy rozlišovány hlavně v oboru pojištění.  Přesná specifikace dle...

K čemu je pojištění domácnosti?

K čemu je pojištění domácnosti vlastně dobré? Jde pouze o vytahování peněz z lidí? Pokud vlastníte nemovitost, kterou užíváte i jako domácnost, jistě víte, jaká rizika hrozí...

Kde hledat nejlevnější cestovní pojištění?

Pro případ cestování není vhodné hledat pouze cestovní pojištění nejlevnější, ale je nutné se dívat na pojistné podmínky a krytí daného pojištění. Může se snadno stát, že...

Co je to RPSN?

RPSN je roční procentní sazba nákladů. Je to číslo, které udává procentuální podíl z dlužné částky, který je povinen klient zaplatit za období každého roku, po kterou produkt...

Úvěr na bydlení? Kolik stojí vlastní bydlení?

Objektivní srovnání nejlevnějších hypoték bohužel neexistuje. Jde o spoustu okolností, které úroky na hypotéce mění. Problémem je také nepřeberné množství hypoték a úvěrů...

Na co všechno si můžu vzít hypotéku?

Hypotékou lze splácet pouze věci nemovité. Jde o úvěr spojený s výstavbou nemovitostí. Hypotéka je tedy možná v případě koupi pozemku, srovnání pozemku, stavby domu, rekreačního...

Jak funguje klasická hypotéka?

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který se vyznačuje relativně nízkým úrokem. Typické pro hypotéku je, že je splácena anuitně.  Co je to ANUITA? Výše anuitní splátky je...

Rodinná domácnost

Institut tzv. rodinné domácnosti je další velkou novinkou, kterou přináší nový občanský zákoník. Smyslem zákona je chránit obydlí, kde rodina žije, a to i přes to, že právně...

Nová textace ve smluvní dokumentaci s ohledem na změny v NOZ:

" v případě odstoupení od smlouvy nám zaplatíte poměrnou část ceny za již poskytnuté služby" uvedená textace byla připravena s ohledem na § 1820 Nového občanského...

K čemu mi je pojištění domácnosti, když už mám pojištěnou nemovitost?

Nepleťte si pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. V těchto dvou pojištěních je zásadní rozdíl, a to ten, že pojištění domácnosti pojišťuje vybavení a pojištění...

Na co si mám dávat pozor při pojišťování rodinného domu?

Při pojišťování nemovitosti platí pár zásad, které byste měli dodržet, abyste při vzniklé pojistné události opravdu dostali to, na co máte právo. Rozhodně nezapomínejte na to,...

Můžu mít životní pojištění u dvou pojišťoven?

Životních pojištění může mít člověk kolik si zamane. Každá pojišťovna v případě smrti klienta peníze vyplácí z každé pojistné smlouvy zvlášť. Je zde tedy možnost každé...

Chci si sjednat životní pojištění, ale bojím se, že nebudu moci vždy zaplatit. Je nějaká varianta, ke které pojišťovna přihlíží?

V těchto případech je nejdůležitější komunikace s pojišťovnou, u které máte pojištění sjednáno. Neuchylte se k řešení, že pojištění předčasně vypovíte, protože toto...

Jak se s Novým občanským zákoníkem změnilo promlčení práva na náhradu škody?

Podle Nového občanského zákoníku je promlčecí lhůta na náhradu škody ze dvou let prodloužena na tříletou. Jde samozřejmě o subjektivní promlčecí lhůtu, která běží od...

Jak je to nově s promlčecími lhůtami?

Promlčecí lhůty byly nastaveny proto, aby nad dlužníkem ve vzduchu nelétaly dluhy celý jeho život. Je možnost, že věřitel nežádá včasně plnění svého práva a následně se...

Budu muset po rozvodu platit výživné na manžela, který je dlouhodobě nezaměstnaný?

Od ledna již není možné požadovat výživné jen proto, že bývalý manžel nemá práci. Musí být průkazně řečeno, že původ nezaměstnanosti je v manželství, například že...

Vysvětlíte mi prosím rozdíl mezi záplavou a povodní? Nevím, jakým pojištěním se můžu chránit.

Tyto zdánlivě stejné pojmy pojišťovny vysvětlují takto: Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již...

Co je to přestavek, který se objevuje v NOZu?

Nový občanský zákoník řeší situaci, že omylem nebo v dobré víře zastavíte sousedovi malou část jeho pozemku. V praxi následně nastanou rozpory mezi sousedy. Musíte soudu...

Od ledna tohoto roku již nemá stavba stát na cizím pozemku. Jak bude tedy nakládáno s budovami, které na cizím pozemku již stojí?

Proč vůbec toto nové pravidlo vzniklo? Největším problémem bylo, že vlastník pozemku neměl přístup k celému pozemku, protože na kusu jeho půdy stál dům, třeba oplocený, na...

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.