Sdělení klíčových informací

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových a investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Nařízení PRIIPs) musí být každému klientovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty jasné a stručné informace o finančním produktu, který je mu nabízen.

Tyto informace jsou poskytování v souladu s Nařízením PRIIPs v jednotné standardizované formě v dokumentu nazvaném Sdělení klíčových informací (také KID dokument).

Níže naleznete odkazy na webové stránky, kde jsou umístěna Sdělení klíčových informací k investičním produktům a k produktům doplňkového penzijního spoření, jež Kapitol zprostředkovává jako investiční zprostředkovatel.
Sdělení klíčových informací k pojistným produktů s investiční složkou (Investiční životní pojištění) naleznete na Předsmluvní informace - životní pojištění.

Investice

1. ATLANTIK finanční trhy, a.s. - Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na:
http://www.atlantik.cz/sdeleni-klicovych-informaci-kiid

2. Conseq Investment Management, a.s. Sdělení klíčových informací naleznete:
K fondu ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ FOND na stránce: https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1718 Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID
K fondu ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ FOND na stránce: https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1719 Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID
K fondu ACTIVE INVEST DYNA MICKÝ FOND na stránce: https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1720 Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID
K fondům HORIZONT INVEST a CLASSIC INVEST na stránce:
https://www.conseq.cz/fund.asp
najdete seznam nabízených fondů, kliknete na příslušný fond, Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID

3. TESLA Investiční společnost, a.s. Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na:
https://www.teslainvest.cz/_data/dokumenty/fond_klicove_informace.pdf

Doplňkové penzijní spoření

1. ČSOB Penzijní společnost, a. s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici pro:

2. KB Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

3. Česká spořitelna - Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů je k dispozici:

  • na stránce: https://www.csps.cz/cs/ke-stazeni po zvolení možnosti: Dokumenty k účastnickým fondům, se rozvine výběr dokumentů jednotlivých fondů a to: Konzervativní fond, Etický fond, Vyvážený fond, Dynamický fond a Transformovaný fond.

4. NN Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

5. Conseq penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.