Sdělení klíčových informací

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových a investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Nařízení PRIIPs) musí být každému klientovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty jasné a stručné informace o finančním produktu, který je mu nabízen.

Tyto informace jsou poskytování v souladu s Nařízením PRIIPs v jednotné standardizované formě v dokumentu nazvaném Sdělení klíčových informací (také KID dokument).

Níže naleznete odkazy na webové stránky, kde jsou umístěna Sdělení klíčových informací k investičním produktům a k produktům doplňkového penzijního spoření, jež Kapitol zprostředkovává jako investiční zprostředkovatel.Sdělení klíčových informací k pojistným produktů s investiční složkou (Investiční životní pojištění) naleznete na Předsmluvní informace - životní pojištění.

Investice

1. ATLANTIK finanční trhy, a.s. - Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na:
http://www.atlantik.cz/sdeleni-klicovych-informaci-kiid

2. Conseq Investment Management, a.s. Sdělení klíčových informací naleznete :
https://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu
a dále v detailu jednotlivých fondů.

3. TESLA Investiční společnost, a.s. Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na:
https://www.teslainvest.cz/_data/dokumenty/fond_klicove_informace.pdf

4. Cyrrus, a.s. - Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete:
https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty/kid

5. NN InvestmentPartners, C.R., a.s. – Sdělení klíčových informací jsou k dispozici v detailu každého fondu:
 https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/seznam-nn-fondu

6. Amundi - Sdělení klíčových informací naleznete:
https://www.amundi.cz/produkty/Pravni-informace/Dulezite-upozorneni-pro-klienty
a dále v detailu jednotlivých fondů.

7. REICO, Investiční společnost ČS, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete:
https://www.reico.cz/cs/cs-nemovitostni-fond/ke-stazeni#/info-invest/expand/true

8. Erste Asset management - Sdělení klíčových informací naleznete:
https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/nase-fondy/zakonne-informace
a dále v detailu jednotlivých fondů

9. AXA investiční společnost, a.s. - Sdělení klíčových informací naleznete v detailu jednotlivých fondů:
https://www.axainvestice.cz/informace-pro-investora/prehled-dokumentu/obsah/prehled-dokumentu/

10. J&T Banka – sdělení klíčových informací naleznete u jednotlivých fondů a souhrnně v sekci informační povinnost:
https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#sdeleni_klicovych_informaci

Doplňkové penzijní spoření

1. ČSOB Penzijní společnost, a. s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici pro:

2. KB Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

3. Česká spořitelna - Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů je k dispozici:

  • na stránce: https://www.csps.cz/cs/ke-stazeni po zvolení možnosti: Dokumenty k účastnickým fondům, se rozvine výběr dokumentů jednotlivých fondů a to: Konzervativní fond, Etický fond, Vyvážený fond, Dynamický fond a Transformovaný fond.

4. NN Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

5. Conseq penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

6. Allianz penzijní společnosti, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

7. AXA penzijní společnost a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.