Vážení klienti,

rádi bychom vás ujistili, že společnost KAPITOL a naši poradci vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře.

Zároveň se snažíme předcházet možnému šíření koronaviru, proto doporučujeme nejprve kontaktovat Vašeho poradce telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kontakt na svého poradce KAPITOLu neznáte, zavolejte nám na klientskou linku +420 910 880 088 v pracovních dnech mezi 08:00 a 16:00. Rádi se vám budeme věnovat.

Díky rozsáhlým investicím do interních systémů patříme k digitální špičce napříč poradenskými společnostmi a řadu vašich požadavků a přání z oblasti pojištění, investic nebo úvěrů dokážeme zprostředkovat online bez nutnosti osobní návštěvy. U některých smluv se dá využít online sjednání a podpis přes SMS, u dalších tzv. akceptace smlouvy platbou. Detailní informace vám rádi sdělí naši poradci.

V nezbytných případech je samozřejmě možné i osobní setkání s poradcem nebo na přepážce našich kanceláří. Přijali jsme opatření na zvýšení hygienických standardů a děláme vše pro to, abychom co nejdéle zajistili 100% provoz všech pracovišť.

Proto vám doporučujeme při návštěvě našich poboček používat ochrannou roušku (případně šátek, šálu, respirátor) pro minimalizaci šíření infekce.

PS: Máme pro vás několik doplňujících informací, jak se k epidemii koronaviru staví pojišťovny, a co lze uplatnit z životního pojištění.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a přejeme vám pevné zdraví.

Váš KAPITOL


 

Sdělení klíčových informací

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových a investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Nařízení PRIIPs) musí být každému klientovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty jasné a stručné informace o finančním produktu, který je mu nabízen.

Tyto informace jsou poskytování v souladu s Nařízením PRIIPs v jednotné standardizované formě v dokumentu nazvaném Sdělení klíčových informací (také KID dokument).

Níže naleznete odkazy na webové stránky, kde jsou umístěna Sdělení klíčových informací k investičním produktům a k produktům doplňkového penzijního spoření, jež Kapitol zprostředkovává jako investiční zprostředkovatel.
Sdělení klíčových informací k pojistným produktů s investiční složkou (Investiční životní pojištění) naleznete na Předsmluvní informace - životní pojištění.

Investice

1. ATLANTIK finanční trhy, a.s. - Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na:
http://www.atlantik.cz/sdeleni-klicovych-informaci-kiid

2. Conseq Investment Management, a.s. Sdělení klíčových informací naleznete:
K fondu ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ FOND na stránce: https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1718 Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID
K fondu ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ FOND na stránce: https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1719 Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID
K fondu ACTIVE INVEST DYNA MICKÝ FOND na stránce: https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1720 Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID
K fondům HORIZONT INVEST a CLASSIC INVEST na stránce:
https://www.conseq.cz/fund.asp
najdete seznam nabízených fondů, kliknete na příslušný fond, Dokumenty ke stažení – Klíčové informace pro investory KIID

3. TESLA Investiční společnost, a.s. Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na:
https://www.teslainvest.cz/_data/dokumenty/fond_klicove_informace.pdf

Doplňkové penzijní spoření

1. ČSOB Penzijní společnost, a. s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici pro:

2. KB Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

3. Česká spořitelna - Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů je k dispozici:

  • na stránce: https://www.csps.cz/cs/ke-stazeni po zvolení možnosti: Dokumenty k účastnickým fondům, se rozvine výběr dokumentů jednotlivých fondů a to: Konzervativní fond, Etický fond, Vyvážený fond, Dynamický fond a Transformovaný fond.

4. NN Penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

5. Conseq penzijní společnost, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

6. Allianz penzijní společnosti, a.s. Sdělení klíčových informací účastnických fondů jsou k dispozici:

created by entity

kapitol © 2018 kapitol, všechna příslušná práva vyhrazena.