Investiční průvodce KAPITOLu

Svět investic se zdá být pro mnohé klienty nepochopitelný, složitý a nebezpečný. Když si zvolíte správného partnera do hry, zjistíte, že investování je příjemnou záležitostí.

Naši poradci se pravidelně školí a rozvíjejí, sledují dění na trhu a dovedou svým klientům pomoci se orientovat ve chvíli růstu i ve chvíli zakolísání trhu.

KAPITOL dbá na to, aby naši poradci a obchodní partneři byli dobrými týmovými spoluhráči, o které se můžete v pozici investora opřít.

Investiční partneři KAPITOLu

Společnosti, se kterými spolupracujeme, vybíráme velmi obezřetně. Kritériem pro zahájení spolupráce není pouze velikost nebo význam firmy, důraz je kladen také na kvalitu produktů a historii firmy na trhu.

Naše aktivní spolupráce v segmentu investic:

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
 • AXA investiční společnost a.s.
 • Colosseum, a.s.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • CYRRUS, a.s.
 • Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
 • J&T Banka
 • NN Investment Partners C.R., a.s.
 • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
 • TESLA investiční společnost, a.s.
 • WOOD & Company Financial Services, a.s.

Široká nabídka těchto společností pokrývá všechny základní investiční nástroje. Můžete si zvolit a kombinovat investování do podílových fondů, nemovitostních fondů nebo dluhopisů. Zkušenější investoři mohou využít i investičních certifikátů.

Stávám se investorem – práva a povinnosti

Aby mohl finanční poradce zprostředkovat ty správné produkty a služby, potřebuje si s klientem předávat pravdivé a ucelené informace.

Poradce s Vámi projde analýzu příjmů a výdajů, která slouží především k vyhodnocení, jakými prostředky k investování disponujete. Navazuje investičním dotazníkem, který je nutné vyplnit pro splnění zákonné povinnosti. Dle výsledku odpovědí v dotazníku poradce získá jasnou představu, jakou míru rizika unesete a jak se v investicích nyní vyznáte. Správně vyplněný investiční dotazník Vám oběma ušetří čas při volbě investičních nástrojů do Vašeho portfolia.

Při vyplňování finanční analýzy a investičního dotazníku odpovídejte podle skutečného stavu a svého nejlepšího přesvědčení. Nebojte se zeptat, pokud si nejste jistí odpovědí nebo nerozumíte přesné formulaci otázky.

U volby investičních produktů a nástrojů pamatujte, že sázka na jednu kartu není ideální volba. U jednorázových i pravidelných investic se s poradcem pobavte o rozložení investice do více nástrojů.

Jakmile se domluvíte na konkrétních produktech, poradce Vám samozřejmě také poví veškeré informace o poplatcích a pobídce KAPITOLu. Na závěr dochází k podpisu smlouvy a odeslání finančních prostředků dle smluvního ujednání.

To pravé investování teprve začíná

Spousta klientů po podpisu investiční smlouvy začne sledovat dění ve světě a zajímá se burzovní zprávy. Brzy uvažují, že podle vývoje na trhu přidají nějaké další investice.

Svého poradce můžete kontaktovat kdykoliv – u změn na svých smlouvách i na základě aktuálního dění ve světě. Je před Vámi dlouhá trať plná výzev a možná i nějaká ta zkouška trpělivosti. Nemusíte mít obavy, nejste na to sami. KAPITOL a naši obchodní partneři stojí po Vašem boku.

Informace o vývoji cen investičních nástrojů

Pravidelně vám zašleme na e-mail newsletter s výběrem těch nejpodstatnějších informací za uplynulé čtvrtletí. Předchozí zprávy najdete i na našem webu.

Obchodní partneři pravidelně informují o dění, jak si jejich manažeři fondů a dalších investičních nástrojů vedli. Vše zveřejňují na svých stránkách:

Při využívání klientského rozhraní u našich obchodních partnerů si mnohé informace o dění na trhu můžete přečíst formou oznámení a zpráv. Navíc tam uvidíte hodnotu Vašich podílových fondů, vývoje Vašich portfolií aj.

Tým investičních specialistů v KAPITOLu

Pokud budete potřebovat rychlou telefonickou konzultaci, jsme Vám k dispozici na centrále, na klientské lince + 420 910 880 022 v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00. K zastižení jsme i na e-mailové adrese: investice@kapitol.cz

Poradíme vám, pokud potřebujete:

 • informace k vývoji hodnoty podílových listů
 • konzultaci k dalším možnostem zhodnocení majetku
 • výklad vstupních i výstupních podmínek konkrétního investičního fondu
 • informace k vývoji cen investičních nástrojů

Jak se stát úspěšným investorem?

Můžete se řídit následujícími radami a zajistit si větší šanci na úspěch:

 1. Delší investiční horizont – ekonomické krize a jiné propady na burzách potřebují čas na své uzdravení, proto volte zejména u dynamického investování delší horizont. Klidně deset i více let.
 2. Nebojte se ptát – investiční nástroj má být vaším pomocníkem proti inflaci, proto se ptejte na cokoliv, co považujete za důležité.
 3. Pozor, hlad má velké oči – každý z nás by chtěl za málo peněz hodně muziky. Proto pozor na „garantované“ nadprůměrné výnosy, může za nimi být schované vysoké riziko. Což souvisí s bodem 2, ověřujte a ptejte se. Pokud vidíte v něčem skvělou příležitost k investici, konzultujte ji se svým poradcem. Vyhnete se tak neuváženému investování do neprověřeného nástroje.
 4. Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří – někdy má trh raketový start, jindy může dostat zásah do týlu. Nepanikařte, pokud uvidíte ve svém portfoliu náhlý propad. Vzpomeňte si na bod 1 a bod 2. Nejste na to sami a investiční horizont se dá případně posunout o pár kroků dále. Nebo i zkrátit – když se trhu daří a stojí to za to.

Ve světě investic se člověk potká také se spoustou zkratek, které nemusí znát. Ty nejčastější Vám představíme:

Zkratka  Význam
OCP Obchodník s cennými papíry – společnost, která se přímo účastní hry na burze
IZ Investiční zprostředkovatel – pro Vás je to KAPITOL, tedy společnost, která zprostředkovává burzovní obchodování mezi Vámi a OCP
VZI Vázaný zástupce Investičního zprostředkovatele – Váš nejbližší kontakt pro obchodování s cennými papíry, Váš poradce z KAPITOLu
ZPKT Zákon o podnikání na kapitálovém trhu – Zákon, kterým se celá tahle show řídí
ID Investiční dotazník – dotazník, který jste vyplnili s poradcem před samotnou investicí
CP Cenný papír – podílový list, dluhopis, akcie… Váš investiční nástroj
ISIN Mezinárodní identifikační kód, složený ze 2 písmen a 10 číslic, identifikátor cenného papíru
YTD Year-to-date – od začátku roku do dnešního data – zkratka, která se pojí s výnosy cenných papírů
DY dividend yield – dividendový výnos
OTC Over-the-counter – uspořádání trhu bez regulace. Vzhledem k tomu, že obchodování na OTC trhu neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, je spojeno s větším rizikem. 

Na OTC trhy KAPITOL v současné době nevstupuje z důvodu bezpečnosti prostředků našich klientů.

ETF Exchange Traded Fund – veřejně obchodovaný fond (indexové akcie), kopírují složení vybraného indexu podle známého složení aktiv v indexu.
KIID Key Investor Information Document – Klíčové informace pro investory – dokument, se kterým byste se měli důkladně seznámit u každé z investic, kterou zvažujete.
SRRI Synthetic Risk and Reward Indicator – ukazatel zobrazující proměnlivost hodnoty investičního nástroje v měně nástroje (volatilitu) a tím jeho rizikovost v čase. 

Hodnoty číslic 1-7 ukazují, jak vysoké riziko nástroj nese. Čím vyšší hodnota SRRI, tím vyšší rizikovost nástroje.

 

Pojďme si představit i základní poplatky, které uvidíte na smlouvách, v povinně zveřejňovaných informacích nebo ve výpisech:

poplatek název  zkratka popis Platí investor napřímo?*
Vstupní poplatek Kryje úhrady odměn investičních zprostředkovatelů, Obchodníků s cennými papíry a slouží jako brzda neustálého spekulativního přesouvání prostředků ANO
Výstupní poplatek Náleží zpravidla správci fondu, nejčastěji je účtován před uplynutím smluvené doby investování, nebo u krátkodobé investice. Má sloužit jako motivace investora k setrvání po smluvenou dobu, či k prodloužení investičního horizontu – tento poplatek je však v dnešní době už velmi vzácný. ANO
Celková roční nákladovost TER Znázorňuje veškeré režijní náklady fondu podělené o vlastní kapitál fondu. Umožní zlepšit investorovu představu o hospodaření fondu. (Výnos investice již vidíte očištěný o hodnotu TER) NE
Poplatek za správu/manažerský Poplatek za spravování fondu strhávaný pravidelně z majetku fondu.  NE
Alikvótní úrokový výnos AUV částka připisovaná ke jmenovité hodnotě dluhopisu, zajišťuje klientovi vyplacení celého výnosu v následujícím období.  ANO
Výkonnostní odměna Jiná podoba poplatku za správu – dá se považovat za férovější. (poplatek je vyplacen pouze při splnění určitého výsledku fondu) NE

  *Pozn.: poplatky, které platí přímo investor jsou účtovány k zaplacení investorovi – např. je o ně navýšena částka k investování (AUV), nebo se část prostředků zaslaných na investici strhne na poplatek (Vstupní poplatky). Poplatky placené v rámci fondů, neúčtované přímo investorovi jsou vidět pouze na pozadí činnosti fondu, v čistém výnosu investor vidí již reálný výnos fondu – očištěný právě o tyto režijní poplatky. Investor nemusí vynakládat další prostředky na to, aby pokryl poplatky neúčtované přímo jemu.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2020 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena

Náš web využívá soubory cookies k účelům statistiky a analýzy návštěvnosti.
Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Více informací o cookies naleznete zde.