Povinně zveřejňované informace – Investice

Seznam investičních společností

Garanční fond obchodníků s cennými papíry pro investory

Vymezení kategorií zákazníků při poskytování investičních služeb pro investory

Významné investiční zprávy a vybrané informace z finančních trhů pro klienty

2023

2022

2021

2020

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ – INVESTICE

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových a investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Nařízení PRIIPs) musí být každému klientovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytnuty jasné a stručné informace o finančním produktu, který je mu nabízen.

Tyto informace jsou poskytování v souladu s Nařízením PRIIPs v jednotné standardizované formě v dokumentu nazvaném Sdělení klíčových informací (také KID dokument).

Níže naleznete odkazy na webové stránky, kde jsou umístěna Sdělení klíčových informací k investičním produktům, jež KAPITOL zprostředkovává jako investiční zprostředkovatel.

Sdělení klíčových informací k pojistným produktů s investiční složkou (Investiční životní pojištění) naleznete na Povinně zveřejňované informace – životní pojištění.

INVESTICE

  1. Conseq Investment Management, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete:
  2. ATRIS Investiční společnost, a.s. – Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete na: https://www.atrisinvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/
  3. CYRRUS, a.s. – Sdělení klíčových informací k investičním produktům naleznete: https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty/kid a k dluhopisům dle jednotlivých emisí Investice do dluhopisů výhodně a bez poplatků | Topdluhopisy.cz
  4. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. – Sdělení klíčových informací jsou k dispozici v detailu každého fondu: https://www.kkip.cz/cs/fondy/seznam-fondu
  5. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. – Sdělení klíčových informací pro investory KID PRIIPs (CS) jsou k dispozici v sekci Dokumentace po rozkliknutí jednotlivých fondů: https://www.amundi.cz/produkty/Fondy/Prehled-fondu
  6. REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete: https://www.reico.cz/cs/cs-nemovitostni-fond/ke-stazeni#/info-invest/expand/true
  7. Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika – Sdělení klíčových informací naleznete: https://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/nase-fondy/zakonne-informace a dále v detailu jednotlivých fondů.
  8. UNIQA investiční společnost, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete v detailu jednotlivých fondů: https://www.uniqa.cz/investice/investicni-fondy/prehled-fondu/#heading-1
  9. J&T BANKA, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete u jednotlivých fondů a souhrnně v sekci informační povinnost: https://www.jtbank.cz/investicni-sluzby#sdeleni-klicovych-informaci
  10. WOOD & Company Financial Services, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete:
  11. Colosseum, a.s. – Sdělení klíčových informací (KIDs) je k dispozici v sekci Ostatní informace ke stažení: https://www.colosseum.cz/o-spolecnosti/
  12. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. – Sdělení klíčových informací naleznete:

 

Investiční průvodce KAPITOLu