Povinně zveřejňované informace – Životní pojištění

SEZNAM POJIŠŤOVEN

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Předsmluvní informace

V souladu s ust. § 83-86 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění zde naleznete dokumenty obsahující předsmluvní informace vztahující se k příslušné pojišťovně a jejímu pojistnému produktu životního pojištění (investičního i rizikového).

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Sdělení klíčových informací (KID)

V případě životního pojištění s investiční složkou je součástí předsmluvních informací každého takového pojistného produktu také Sdělení klíčových informací (také KID dokument) a Souhrnné vyjádření dle ust. §90 odst. 6. zákona o distribuci pojištění a zajištění.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Informační dokument o pojistném produktu (IPID)