Víte, že existuje pojištění ztráty příjmu?

20. května 2015

V životě každého z nás se může stát, že naše finanční situace bude napjatá. Pokud ale budeme myslet dostatečně dopředu, můžeme těmto situacím předejít.

Představa, že ztratíme příjem, v situaci, kdy platíme hypotéku, spoření, půjčku i další povinné poplatky, je více než mrazivá. I proto existuje tzv. pojištění ztráty příjmu, pokrývající plat v době nemoci.

Obavy z toho, že dlouhodobý výpadek příjmu nás může finančně ochromit, jsou vcelku na místě. Při dlouhotrvajícím onemocnění a v kombinaci s nízkými dávkami nemocenské se tento problém doslova nabízí. V dnešní době tak toto pojištění doporučují téměř všechny pojišťovny na trhu.

Způsob pojištění je velice jednoduchý. Od určitého dne, jenž je stanoven ve smlouvě, vám bude pojišťovna proplácet denní finanční dávku. Výši dávky určuje hned několik faktorů, jejichž znění je taktéž součástí smlouvy. Ovšem i zde nalezneme hned několik omezení. Jedním takovým je například datum, od kdy bude uskutečňováno vyplácení dávek. Vzhledem k tomu, že tato proměnná rozhoduje též o výši vašeho měsíčního poplatku, bude lépe si onu položku důkladněji rozebrat.

Každá pojišťovna totiž nabízí možnost rozhodnout se, od kdy budete chtít vyplácet pojistné plnění. Dříve než za čtrnáct dnů od zahájení léčení to zřejmě nebude. Většina pojišťoven nabízí plnění až od patnáctého dne. O výši vašeho pravidelného pojistného poté rozhoduje právě doba, od níž chcete dávku čerpat. Je tak zřejmé, že mnohem méně peněz zaplatíte při sjednání smlouvy za devětadvacátý den pracovní neschopnosti, než za den patnáctý.

Na výši denní dávky, ale i ceny pojištění pak závisejí faktory, jakými jsou výše příjmu, věk, ale i forma zaměstnání, nebo-li zda jste zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Samotný obnos denní dávky je velmi široký, respektive bychom mohli říci, že se pohybuje v rozmezí od padesáti korun do šesti tisíc. V případě určení denní dávky je však hlavním kritériem výše příjmu, který pobíráte. Přestože každá pojišťovna má jiné srovnávací parametry, můžeme v globálu říci, že na maximální denní pojistnou dávku dosáhnou jen klienti s příjmem nad hranicí dvou set tisíc korun.

Drtivá většina pojišťoven nabízí svým zákazníkům volbu maximální denní dávky bez doložení příjmu. Vše ovšem záleží na výši stanovené dávky. Mohli bychom tedy říci, že do částky osmi set korun nebudete potřebovat potvrzení vašeho příjmu.

Určité úskalí můžete spatřovat v délce trvání daného pojištění. Některé pojišťovny omezují délku vyplácení dávek jen na dobu jednoho roku od zahájení plnění. Ovšem existují i takové instituce, které hradí i 550 dnů nemoci. Na druhé straně však musíme zmínit, že rozsah pojištění závisí na konkrétních smluvních podmínkách. Dřívější omezení, kdy na cenu pojistného měly vliv i další faktory, kupříkladu pohlaví, už nejsou v dnešní době uplatňována.

Záleží tedy jen na vás a vašem přesvědčení, zda pojištění ztráty příjmu skutečně využijete. Na jednu stranu je zřejmé, že tento typ pojištění neupotřebíte za výdaje na běžné respirační onemocnění. Ovšem při delší pracovní neschopnosti vás mohou tyto finance zachránit. Vzhledem k aktuální šíři nabídek, máte neobyčejnou možnost výběru a volby toho nejlepšího pojištění ztráty příjmu.