Základem je rodinné plánování

11. srpna 2015

Finanční plány a potřeby každé rodiny jsou zcela individuální věc. Ať už jsme zaměstnanci či se věnujeme svému podnikání, naše příjmy a výdaje hrají v otázce životní úrovně rozhodující roli.

Abychom si dokázali udržet své životní standardy a žít spokojeným životem, musíme se svými penězi především dobře hospodařit a myslet nejen na své současné potřeby, ale i na budoucnost. Samozřejmě, že výše našich příjmů je velmi důležitá. Avšak i rodina, jejíž příjmy nejsou nijak závratné, může při správném hospodaření dosáhnout finanční pohody. Stejně tak i ten, jehož momentální příjmy jsou relativně vysoké, se může dostat do situace, kterou bude jen těžko řešit.

Základem všeho je správně sestavený finanční plán. Z něho je nutno vycházet, ale především se jím řídit. Jak by  měl vypadat správně sestavený finanční plán?

Pojďme si povědět ty nejdůležitější zásady

– finanční plán vychází jednak z celkových příjmů, jednak z celkových nutných výdajů

Nutné výdaje obsahují položky, které zpravidla moc ovlivnit nemůžeme (nájemné, jídlo, doprava, energie apod. ). A právě tyto výdaje jsou pro sestavení plánu rozhodující.

– naše výdaje lze v zásadě rozdělit na dvě části: pasiva (zde jsou uvažovány právě ony nutné výdaje a také jiné výdaje, které vydáváme za platby jiným – koupíme si něco, co nutně nepotřebujeme, ale chceme to) a aktiva (to jsou peníze, které neutratíme, ale použijeme je „pro sebe“ – tyto peníze si zhodnocujeme a vytváříme si tak určitý kapitál)

– s aktivy lze pak dále pracovat, což v praxi znamená, že pro tyto peníze hledáme optimální využití. Můžeme je například spořit či investovat, můžeme je použít pro ochranu naší životní úrovně a našeho majetku.

Abychom zjistili, jak nejlépe nakládat s našimi aktivy, musíme si nejdříve ujasnit naše konkrétní potřeby, plány a cíle. Zde bych rád položil důraz na konkrétné potřeby. Ty je nutno uvažovat vždy na prvním místě! Ani ten nejlepší a nejvýhodnější produkt na trhu nemá význam, jestliže nevychází ze skutečných potřeb a také možností klienta.

Dovolte mi nyní několik užitečných rad

  1. Kvalitně se pojistěte. Ochráníte tím sebe a svoji rodinu před finančními ztrátami.
  2. Pravidelně spořte a investujte. I malá, pravidelně investovaná částka vám může přinést slušné výnosy.
  3. Nezadlužujte se. Za své nové auto či nové vybavení domácnosti zaplatíte mnohem méně, když si včas začnete spořit, než když si je pořídíte na úvěr.
  4. Mějte při ruce dostatečnou finanční rezervu. Mít „krytá záda“ se vyplatí a vašemu životu to dodá jistotu a pohodu.

Na závěr ještě jedno dobře míněné doporučení:

Nespoléhejte na to, že si se vším nejlépe poradíte sami. O svých potřebách a cílech se vždy poraďte s odborníkem, který vám poskytne cenné informace, které by jste jinde jen těžko hledali, případně získali informace zkreslené. Vyhnete se tak mnohdy trpkému zklamání, které vás může potkat jen proto, že jste „něco důležitého nevěděli.“