Co je to přestavek, který se objevuje v NOZu?

11. března 2016

Nový občanský zákoník řeší situaci, že omylem nebo v dobré víře zastavíte sousedovi malou část jeho pozemku.

V praxi následně nastanou rozpory mezi sousedy. Musíte soudu dokázat, že překročená hranice pozemků nebyla zastavena úmyslně, tedy prokázat dobrou víru.

Jednou z variant, kdy se toto stát může, je například špatné vyměření pozemku. V takovém případě Nový občanský zákoník ukládá možnost, která dovolí pozemek od souseda odkoupit. Soud bude upravovat i pravidla pro vyrovnání náhrad takto nabytého pozemku.

V případě ale, že se prokáže, že přestavek na pozemku souseda vznikl záměrně, může dojít až k odstranění takto postavené části domu, plotu apod.