Co je to přestavek, který se objevuje v NOZu?

11. březen 2016

Nový občanský zákoník řeší situaci, že omylem nebo v dobré víře zastavíte sousedovi malou část jeho pozemku.

V praxi následně nastanou rozpory mezi sousedy. Musíte soudu dokázat, že překročená hranice pozemků nebyla zastavena úmyslně, tedy prokázat dobrou víru.

Jednou z variant, kdy se toto stát může, je například špatné vyměření pozemku. V takovém případě Nový občanský zákoník ukládá možnost, která dovolí pozemek od souseda odkoupit. Soud bude upravovat i pravidla pro vyrovnání náhrad takto nabytého pozemku.

V případě ale, že se prokáže, že přestavek na pozemku souseda vznikl záměrně, může dojít až k odstranění takto postavené části domu, plotu apod.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2022 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena