Vysvětlíte mi prosím rozdíl mezi záplavou a povodní? Nevím, jakým pojištěním se můžu chránit.

12. března 2016

Zní to velmi podobně, ale v rétorice pojišťovny jde o rozdílnou událost.

Tyto zdánlivě stejné pojmy pojišťovny vysvětlují takto:

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.