Jak je to nově s promlčecími lhůtami?

3. duben 2015

Promlčecí lhůty byly nastaveny proto, aby nad dlužníkem ve vzduchu nelétaly dluhy celý jeho život.

Je možnost, že věřitel nežádá včasně plnění svého práva a následně se domáhá, již ale těžko prokazatelně svých peněz. Změna lhůty v obchodním právu tedy pochopitelná a říká, že je důležité o své peníze začít usilovat, co nejdříve.

Dříve platila 3-letá promlčecí lhůta v občanském zákoníku a v obchodních vztazích byla nastavena na roky 4, to ale Nový občanský zákoník zkrátil.

Promlčecí lhůty se od 1. 1. 2014 sjednocují na 3 roky. Nově ale půjdou promlčecí lhůty sjednávat individuálně, a to od 1 roku až po 15 let. Pokud ale promlčecí lhůta začala běžet před účinností Nového občanského zákoníku, bude se až do svého konce posuzovat dle právních předpisů, které platily do 31. 12. 2013.