Kotlíkové dotace frčí

26. srpna 2016

Dalších 300 milionů korun na výměnu neekologických zdrojů tepla dostanou žadatelé o tzv. “kotlíkové dotace”.

Dostane se tak i na ty z vás, na které v prvním kole peníze nezbyly. Peníze na kotlíkové dotace dostanou kraje, které je následně přerozdělují na základě podaných žádostí od jednotlivých domácností.

„Navýšení alokace se týká všech krajů, jedinou podmínkou je, že tyto prostředky budou použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo kotle na čistou biomasu.“
uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Žádosti do zásoby

Pokud jste tedy v prvním kole uspěli se svou žádostí, ale nezbyly na vás peníze, měl by kraj vaši uschovanou žádost podpořit nyní. Kraje, které si zásobník žádostí neudělaly, vyhlásí novou výzvu a vy se do ní přihlaste co nejdříve.

Další kolo hned v příštím roce

Už na první čtvrtletí roku 2017 připravuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další kolo kotlíkových dotací. Kraje budou opět přerozdělovat domácnostem 3 miliardy korun na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a nově i na mikroenergetická opatření. Do roku 2020 by se mělo postupně vyměnit až 100 tisíc starých kotlů v rámci dotací, jejichž celková výše podle Ministerstva životního prostředí bude až 9 miliard Kč.

Největší zájem je o kombinované kotle na uhlí a biomasu

Ze schválených 21 054 žádostí bylo v první vlně zatím proplaceno 719 žádostí s celkovou částkou 88.5 milionů korun. Domácnosti mají největší zájem o kombinované kotle na spalování uhlí a biomasy, dále pak tepelná čerpadla a samostatné kotle na biomasu.

K čemu lze kotlíkovou dotaci použít

Jak jsme již uvedli, dotace slouží k úhradě nákladů, souvisejících s výměnou kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Pokud je tento kotel hlavním zdrojem vytápění vaší domácnosti, můžete požádat o dotaci na jeho výměnu za jiný. Vybírat můžete buď ze seznamu schválených výrobků nebo pokud tam kotel, který vám vyhovuje, není, předložte veškeré podklady, dodané výrobcem. Jestliže budou odpovídat předepsaným požadavkům, měl by úřad vaši žádost schválit. Z dotace pokryjete i náklady na vyvložkování komína a další činnosti, které s výměnou starého kotle souvisejí.

autor: kapitol.cz