Daň z nabytí nemovitých věcí

30. srpen 2016

Doposud jste si v případě koupě či prodeje nemovitosti mohli vybrat, kdo zaplatí daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z kupní ceny. Prodávající? Kupující?

Bylo to pouze na dohodě smluvních stran, použijeme-li oficiální termín. Pokud k dohodě nedošlo, platil daň z nabytí nemovitých věcí převodce, tedy prodávající. Praxe byla taková, že částku, kterou měl podle stanovené kupní ceny odvést, si do ní zahrnul.

Kupující v těchto případech dělal prodávajícímu ručitele. Pokud tedy prodávající daň z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu nepřiznal nebo ji přiznal, ale následně neuhradil, vymáhal ji příslušný správce daně po kupujícím, který v té době již vlastnil prodávanou nemovitost.

Prodávajícímu povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitosti odpadá

Od 1. listopadu 2016 tuto možnost volby již mít nebudete, daň z nabytí nemovitosti zaplatí podle novely zákona nabyvatel, tedy kupující.

Rozhoduje čas

Rozhodujícím termínem pro správné určení poplatníka bude datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (den podání návrhu na vklad). V případě nemovitostí, které se do katastru nemovitostí nezapisují, to pak bude den, kdy nabyla účinnosti kupní smlouva.

Příklad:

Uzavřeli jste s prodávajícím kupní smlouvu na nemovitost a dohodli jste se, že daň zaplatí on? Pak musíte podat návrh na vklad do katastru nejpozději 31. října 2016.
Jestli to nestihnete a návrh do katastru podáte až 1. listopadu 2016 nebo později, stáváte se automaticky plátcem daně z nabytí vy jako kupující.

Jaké má nová úprava výhody

Podle finanční správy se podstatně zjednoduší správa a výběr této daně. Kupující už nebude ručitelem prodávajícího. Sám ovlivní správnost podání a řádnou úhradu daně z nabytí nemovitosti.

Co se ještě mění a nemění?

Kraje, obce a jejich svazky už nebudou muset podávat daňová přiznání k dani z nabytí nemovitostí, ani tuto daň platit. Novostavby rodinných domů a bytů jsou i po 1. listopadu 2016 stejně jako doposud při prvním úplatném převodu od daně z nabytí nemovitosti osvobozeny. Změna ale nastane v případě prodeje rozestavěných nemovitostí, na ty se osvobození od daně z nabytí nevztahuje.

Důležité doporučení

Jestliže právě teď svou nemovitost prodáváte nebo “svou budoucí nemovitost” kupujete, připravte se na případné možné zdržení a už nyní si ve všech smlouvách ‒ ve smlouvě rezervační, ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě i v kupní smlouvě, ošetřete, kdo a jakým způsobem zaplatí daň z nabytí nemovitosti.

autor: kapitol.cz