Pojištění stavby

21. září 2020

Stavba to je příslib mnoha radostí, ale i starostí. Abyste mohli klidněji spát, je dobrým nápadem stavbu pojistit. Nabízíme výběr pokrytí rizik, která by se vás mohla týkat.

Jedna z praktických rad je pojistit si stavbu na budoucí hodnotu domu. Je to určitě příjemnější a minimálně administrativně i výhodnější. S měnící se hodnotou stavby byste totiž museli pravidelně měnit i nastavení pojištění. Tedy ovšem pokud stavba vašeho budoucího obydlí není projekt na mnoho let.

Za zmínku určitě také stojí bonusy, které nabízí celá řada pojišťoven a to většinou v případě, kdy zkolaudovaný dům pojistíte u téže pojišťovny – určitě si o tento bonus nezapomeňte říci.

Co obvykle lze pojistit v rámci pojištění stavby?

U pojištění stavby se obvykle nepojišťuje jen stavba jako taková (tedy její neoddělitelné součásti), ale také stavební materiál, stroje a mechanizace, přípojky a další zařízení staveniště. V rámci jedné smlouvy jsou dále obvykle kryty i vedlejší stavby, tedy garáž, bazén, stodola, případně i opěrné zdi či oplocení.

Co se bude chtít po vás?

Celkem logicky budete muset stavbu zabezpečit. V obecné rovině počítejte s tím, že pojišťovna může požadovat zabezpečení jak domu jako takového tak i zahrady či pozemku. Obvyklým požadavkem je potom oplocení pozemku do obvykle výšky 1,5 metru.

Obvyklý “mix” rizik

V případě pojištění stavby určitě není odvěci myslet na obvyklé krytí rizik vandalismu, odcizení, požáru, přímému úderu blesku, dále výbuchu, kouře a nárazu vozidla. Dle lokality potom uvažujte i o krytí rizik povodně a záplávě, v místech s nestálou elektrickou rozvodnou sítí je varianta řešit i rizika zkratu a přepětí.

Pokud ale stále nemáte dost, zde je ještě “pár dalších tipů” rizik, která lze v rámci pojištění stavby obvykle řešit:

  • aerodynamický třesk, voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu,
  • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla),
  • násilné odcizení stavebních součástí,
  • krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky,
  • škody způsobené vandalismem,
  • škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou,
  • škody způsobené nepřímým úderem blesku a přepětím (zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a součástkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu blesku),
  • sklo pro případ rozbití – skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod..