Snížit, přerušit, nebo zrušit?

10. květen 2015

Rozhodli jste se, že zredukujete rodinné výdaje a nejlepším řešením se Vám zdá zrušení životní pojistky? Než tento krok uděláte je dobré, poradit se s partnerem a po rodinné radě využijte služeb finančního poradce.

Při zrušení životní ho pojištění totiž nejen Vy a Vaše rodina přijdete o ochranu, ale ve většině případů i o značnou část peněz, kterou jste již do pojištění investovali.

Všechny pojišťovny v těchto případech nabízejí snížení pojistného. To může být buď trvalé, nebo dočasné. Minimální výši pojistného určuje pojišťovna a pohybuje se obvykle od 200 do 500 Kč měsíčně. Snížením se sníží i pojistné plnění v případě pojistné události.

Pokud má klient sjednané investiční životní pojištění bez rizikového pojištění, může pojišťovna klientovi nabídnout tzv. platební prázdniny, kdy po omezenou dobu klient neplatí pojistné vůbec. Měsíční poplatky se odečítají z kladné rezervy. Tuto možnost nabízí jen omezené množství pojišťoven.

Další možností je zrušení některých připojištění, jako jsou například hospitalizace, závažná onemocnění nebo úrazové připojištění, v tomto případě však přijdete o ochranu, na rizika, která rušíte.

V některých případech pouze stačí upravit frekvenci placení z ročního placení na čtvrtletní nebo měsíční, klient tak sice přijde o slevu, kterou získal za roční platbu, avšak rozložení roční platby do měsíčních intervalů může být pro klienta výhodnější.

Poslední možností by pro klienta mělo být zrušení životního pojištění.

Každý, kdo má uzavřené životní pojištění, by si měl uvědomit, že je to dlouhodobý produkt a že jakýkoliv zásah je vždy k jeho škodě.

Zdroj: Novinky.cz