Stavíme! Hypotéka na koupi pozemku

30. května 2016

Máte v plánu postavit rodinný dům? Přečtěte si, na co si dát pozor. A jak to celé financovat.

Čím začít při stavbě domu?

Místem neboli pozemkem. Pokud jste pozemek nebo alespoň peníze na něj nedostali od rodičů či jiných laskavých příbuzných, čeká vás vyřizování hypotéky.

Za jakých podmínek vám banka nebo stavební spořitelna schválí hypotéku na koupi pozemku?

Pozemek, určený pro stavbu rodinného domu, musí být veden jako stavební. Nejprve si tedy ověřte parcelní číslo na katastrálním úřadě nebo se informujte na stavebním úřadě obce, do jejíhož katastru pozemek patří. Každá obec má totiž vypracovaný územní plán, který určuje stávající i budoucí podobu lokality.

Co banku zajímá?

V každém případě je to již výše zmíněný údaj o tom, zda je pozemek stavební. To jí doložíte buď stavebním povolením, potvrzením obce, že podle územního plánu lze na pozemku stavět obytný dům nebo územním souhlasem či vyjádřením stavebního úřadu.

Odhad pozemku

Počítejte také s tím, že k pozemku, jehož koupi chcete prostřednictvím hypotéky financovat, bude banka potřebovat odhad. Ten provede bankou zvolený a pověřený odhadce, který prověří nejen možnosti výstavby na dané parcele, ale i všechny další potřebné náležitosti. Připojení na rozvodné sítě, dostupnost odpadní i užitkové vody, napojení pozemku na veřejnou komunikaci. Všechny tyto faktory mohou cenu pozemku, stanovenou pro účely hypotečního úvěru, ovlivnit.

Pokud se tedy zajímáte o pozemek, nabízený na inzertních portálech jako stavební, neunáhlete se!

Před složením rezervační zálohy si nejprve důkladně prověřte všechny výše zmíněné skutečnosti. Může se totiž stát, že zatímco nabídková prodejní cena pozemku je například 2 mil. Kč, odhadce pozemek ohodnotí s přihlédnutím všech kritérií na nižší částku. A rozdíl nemusí být jen v desítkách či stovkách tisíců korun, ale výsledná cena podle odhadu mnohdy spadne i na polovinu nabídkové ceny.

Jak takové rozdíly vzniknou?

  • Prodávající nebo realitní kancelář mohou, byť nevědomky, uvést kupujícího v omyl a pozemek zatím není územním plánem zařazen jako stavební.
  • Ačkoliv je v obci kanalizace, neznamená to ještě, že se k ní stavba na pozemku může připojit. Pokud je kanalizace stará a nevyhovující, stavební úřad jednoduše připojení dalších staveb neschválí a náklady na stavbu domu vyrostou o částku, nutnou k vybudování odpadní jímky. I tento faktor samozřejmě snižuje hodnotu pozemku.
  • Pozemek není dopravně dostupný. Že k němu ale vede cesta? To je možné, ale buď je úzká a nesplňuje požadavky hasičů a policie, nebo patří soukromému vlastníkovi, který by mohl v budoucnu dělat obstrukce.

Jaká rizika vám tedy jako kupujícímu hrozí?

Pokud si všechny údaje o pozemku včetně alespoň rámcové orientační odhadní ceny neprověříte před složením rezervační zálohy a bankovní odhad bude znít na částku, která vám ale k financování koupě pozemku nepostačí, můžete přijít až o desítky tisíc rezervační zálohy.  Zjistěte si proto důkladně všechny informace, poradíme vám přesně, jak se nebezpečí vyhnout.