Zdravotní pojištění

31. prosince 2015

Zdravotní pojištění zaručuje občanům zdravotní péči v takovém rozsahu, jaký stanovuje zákon. Je pod záštitou zdravotních pojišťoven. Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny základní služby jako preventivní péče, záchranná a pohotovostní služba apod.

V České republice a i v celé EU je zdravotní pojištění povinné a není z něj vyloučena žádná skupina lidí. Placeno je u nás buďto samotným pojištěncem nebo státem.

Přístupy k možnostem placení zdravotního pojištění existují tři. Například v USA se řídí dle tzv. komerčního přístupu, což v praxi znamená, že každý platí sám za sebe a stát se na zdravotním pojištění nijak neúčastní. Ve Velké Británii je zdravotní pojištění postaveno na financování ze státního rozpočtu, finance jsou tedy brány z daní a z peněz ze sociálního zabezpečení. U nás, jak je zmíněno výše v tomto článku, funguje zdravotní pojištění na principu solidarity, kterému se říká všeobecné pojištění. Na všeobecné pojištění přispívá každý občan a na financování se podílí i stát.

Kdo v naší republice pojištění platí a za koho platí stát? Povinnost platit si zdravotní pojištění má zaměstnanec a OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Stát platí pojištění za děti do 18-ti let, studenty, nezaměstnané, kteří jsou registrováni u úřadu práce a za důchodce.

V ČR máme na výběr z více zdravotních pojišťoven. Konkrétně můžeme vybírat ze sedmi. Vzhledem ke konkurenci nabízí tyto pojišťovny různé výhody a slevy, kterých klienti rádi využívají. Podívejte se a srovnejte si nabídky.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 205

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 111

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA 209

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 211

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 213

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 201

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ 207

Zdravotní pojišťovny si v naší republice nesmí konkurovat cenami, ty jsou zákonem stanoveny, a tedy platíte za zdravotní pojištění všude stejně. Rozdíl mezi pojišťovnami tedy neurčují přímé ceny pojistného, ale vedlejší výhody, které pojišťovny nabízejí. Úsporu klientům nabízejí například slevami na různé zdravotní příspěvky (očkování, příspěvek na vitamíny a ostatní produkty podporující prevenci). Obecně zde platí, že pojišťovna musí mít peníze na účtu do 8. dne v měsíci, za předchozí měsíc.

Jak přejít k jiné zdravotní pojišťovně?

Nepodceňujte toto rozhodnutí a pořádně vše zvažte. Nenechejte se zviklat pouličními nabídkami. V klidu se podívejte na stránky vaší nynější zdravotní pojišťovny a zkuste najít výhody, které vám nabízí. Je totiž dost možné, že jste jim pouze nevěnovali pozornost a tudíž jste jich ani nevyužívali. Pokud jste si i nadále přechodem k jiné pojišťovně jisti a prostudovali jste si pečlivě všechny pojišťovnou nabízené bonusy, čeká vás následující:
Nejdříve zjistěte, zda mají vaši současní lékaři s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Pokud ano, bude nutné vyplnit a podepsat přihlášku k nové pojišťovně. OSVČ musí doložit potvrzení o výši zaplacených záloh, které byly uhrazeny předešlé pojišťovně. Pojištěnci, za které platí pojištění stát, musí doložit doklad o tom, že spadají do příslušné kategorie – student, důchodce apod.

Následné odhlášení za vás provede nová pojišťovna a na uvedenou korespondenční adresu vám bude zaslána nová kartička pojištěnce, kterou se prokazujete u lékařů. Lékaře musíte o změně pojišťovny informovat buď telefonicky, nebo při nejbližší návštěvě. Jste zaměstnanec? Nahlaste tuto změnu předně svému zaměstnavateli.
Platí zde pravidlo, že pojišťovna musí mít stále přehled o tom, kdo za pojištěnce platí pojištění. Je tedy nutné oznámit zdravotní pojišťovně změnu plátce, pokud k ní došlo. Plátcem je myšlen zaměstnavatel, stát, pojištěnec apod. Do osmi dní musíte tedy pojišťovně oznámit změnu o plátci například při změně zaměstnání, evidence na úřadu práce, zahájení podnikání atd.