Jak vznikne dluh na zdravotním pojištění?

20. května 2020

Pokud nenecháte dluh zajít příliš daleko a vyšplhat se na závratnou částku.

Nemusíme si nic povídat, suma, která je odváděna na zdravotní pojištění není nijak přívětivá, a to zvlášť pokud jste průměrně vydělávající podnikatel.

Na úhradu zdravotního pojištění je potřeba myslet, protože za každý den prodlení jsou k dluhu přičítána penále. Pojišťovny účtují za den penále ve výši 0,05 % z dluhu. Zbytečně se nebojte s pojišťovnou komunikovat.

Pokud nenecháte dluh zajít příliš daleko a vyšplhat se na závratnou částku, ochotně přistoupí na splátkový kalendář, který je ale nutno dodržet. Pokud dokonce pojišťovně vysvětlíte svou situaci, jsou v určitých případech ochotny přistoupit i na snížení nebo dokonce i prominutí penále.

Na pojistném často dluží podnikatelé – ti jsou totiž povinni odvádět přímo zdravotní pojišťovně vyměřenou zálohu, což ovšem neznamená, že dluh na zdravotním pojišťění nemůže vzniknout i člověku, jež nikdy nepodnikal.

Jednoduše se to může stát, pokud je člověk bez zaměstnání a není evidován na úřadu práce. Často se také stává, že pokud odjedete pracovat do zahraničí a nenahlásíte své pojišťovně, že zdravotní pojištění budete platit v jiné zemi, vzniká vám u pojšťovny dluh. Ten ale naštěstí lze většinou za doložení potřebných dokumentů celkem snadno vyřešit.

Dluh na zdravotním pojištění nezaniká, pokud se z podnikatele stane zaměstnanec. Dluh dále je a penále každým dnem narůstá. Nenechávejte proto dluh na zdravotním pojištění dlouho ležet a spojte se se svou zdravotní pojišťovnou co nejdříve.

Co je zásadní a důležité: LÉKAŘ VÁM I V PŘÍPADĚ, KDY DLUŽÍTE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ POSKYTNE NEODKLADNOU PÉČI.

Mimochodem, pokud jste podnikatelé – nezapomněli jste zdravotní pojišťovně podat svůj přehled o příjmech a výdajích za loňský rok? Čas na to ještě máte do 3. května, tak pospěšte! Neodevzdání přehledu znamená pokutu až ve výši 50.000 Kč.