Jak řešit ztrátu dokladů?

25. listopadu 2020

Znáte rizika spojená se ztrátou dokladů? Při ztrátě jednoho z dokladů totožnosti bývá většinou řešení snadné.

Musíte na obecním úřadě v místě bydliště nahlásit ztrátu a zažádat zároveň o vystavení nového dokladu totožnosti (za vydání nového dokladu zaplatíte 100 Kč). Pokud jste přišli o doklady krádeží, potom navštivte co nejdříve policejní stanici, kde krádež nahlásíte. Jen tak se vyhnete případnému zneužití vašeho dokladu.

V dnešní době, kdy lze jednoduše, bez osobního kontaktu sjednávat úvěry v bance pouze přes internet, je pro vás ztráta dokladů velkým rizikem. Nepodceňte tedy tuto situaci a co nejdříve se obraťte na policii.

V okamžiku, kdy bude o krádeži sepsán protokol, můžete tento dokument případně použít při zneužití vašich zcizených dokladů. Je to jediný možný způsob, jak prokázat, že jste s dokladem v danou dobu nemanipulovali vy.

Jak si zajistit všechny potřebné doklady?

  1. občanský průkaz – ztrátu nahlásit na příslušném úřadě, krádež oznámi na policii
  2. platební karty – telefonicky ihned zablokujte u příslušné banky
  3. řidičský průkaz – nahlášení ztráty příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dle místa trvalého bydliště)
  4. technický průkaz vozidla – ztrátu musíte nahlásit na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností a necháte si vystavit dle velkého technického průkazu nový malý “techničák”
  5. kartička pojištěnce – většina zdravotních pojišťoven má možnost vystavení nové kartičky přímo na svých webových stránkách, pokud ne, napište do pojišťovny mail nebo ji telefonicky kontaktujte s požadavkem na vystavení nové průkazky

Mohli bychom jmenovat spoustu dalších dokladů, které jste ve své peněžence mohli mít, ale tyto považujeme za zásadní. Ostatní průkazy či slevové kartičky si necháte vystavit na místech, kde jste je získali.

Jaká je prevence ztráty dokladů?

  • Dámy si často nechávají rozepnuté kabelky i v davech lidí. Dávejte si pozor na “vyčuhující” peněženku.
  • Nenoste všechny důležité doklady pohromadě. Pokud ztratíte jeden doklad totožnosti, je vyřizování mnohem snadnější, než když si necháte ukrást doklady všechny.
  • NIKDY si nepište PIN kódy na papírky! Obzvláště je nenoste v peněžence spolu s kartami.
  • Banky nabízí variantu pojištění ztráty či krádeže platební karty! Poptejte se ve vaší bance na tuto variantu.

Pokud nejste tou osobou, která peněženku ztratila, ale právě naopak našla, víte, co máte dělat?  Můžete kontaktovat policii nebo příslušný úřad, který doklady vydal a oznámit jim, že jste doklady nalezli.