MILOSTIVÉ LÉTO III – JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST, JAK SE ZBAVIT SVÝCH DLUHŮ

3. října 2023

Jedinečná a zcela výjimečná příležitost na úhradu vašich dluhů, které vznikly před před 30. zářím 2022. Jak? Pokud uhradíte svůj původní dluh, stát vám odpustí naběhlé penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady – to je akce Milostivé léto III, která navazuje na předchozí Milostivé léto I a II. Zbavit se touto formou svých dluhů můžete do 30. listopadu 2023. A navíc, u částky nad 5 000 Kč můžete požádat o rozložení do splátek

Dluhy, kterých se Milostivé léto III týká

 • dluhy na sociálním pojištění evidované či vymáhané ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení)
 • daňové nedoplatky
 • poplatky vymáhané Celním úřadem
 • dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR (tzv. justiční pohledávky)
 • jiné dluhy vymáhané územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu připojí (např. místní poplatky za psy)

„Zkontrolujte si prosím, zda náhodou státu nedlužíte na daních nebo na pojistném u České správy sociálního zabezpečení. Pokud ano, nenechávejte to prosím být. Nyní máte mimořádnou možnost, jak se zbavit narůstajícího penále. Stačí svůj původní dluh uhradit, a to najednou nebo pomocí splátkového kalendáře. Tato šance se už nebude opakovat,“ říká ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Co konkrétně Milostivé léto 2023 odpouští 

 • úroky z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona
 • úroky z posečkané částky
 • penále
 • pokuty za opožděné placení daně
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů

Jaké podmínky musíte splnit

 • oprávněným věřitelem musí být ČSSZ/OSSZ, Finanční úřad, Celní úřad, soud, Vězeňská služba ČR nebo obec/kraj/hl. m. Praha, pokud se k Milostivému létu 3 připojí
 • dluh vznikl před 30. zářím 2022
 • pokud je dluh v exekuci, musí jít o správní či daňovou exekuci = dluh nesmí vymáhat soudní exekutor
 • původní dluh je nutné zaplatit v určeném termínu 

Bližší informace k Milostivému létu 2023 najdete na webové stránce https://milostiveleto.cz/

Jak se takovým dluhům jednou provždy vyhnout

Veledůležitým krokem k úspěchu je umět se svými penězi dobře hospodařit. Naši poradci mají k dispozici aplikaci KAPPKA, kterou jsme vyvinuli v KAPITOLu a která se stala v roce 2021 aplikací roku pro finanční plánování. Společně tak dokáží najít úspory ve vašich výdajích a nadesignovat ideální nastavení rozpočtu tak, aby plán zohledňoval veškeré vaše současné i budoucí potřeby a přání. 

Každé rozhodnutí má konkrétní dopad na vaše finance

A to je moc důležité si uvědomit. Proto vám rádi profesionálně pomůžeme v mnoha životních situacích, které mají zásadní dopad na váš rozpočet. Budete tak mít jistotu 100% dobrého rozhodnutí, ať už jde o vaši rodinu a její budoucnost, bydlení, o efektivní využití volných financí, ochranu majetku, zajištění spokojeného stáří nebo třeba financování vozidel a jejich ochranu.

Stačí jen kontaktovat svého poradce nebo naši klientskou linku.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2024 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena