Skrytá rizika pojištění

13. listopadu 2018

I v oblasti pojištění se skrývají nebezpečná rizika. Podíváme se na situaci, jak se pojišťovny staví k situaci zdravotního stavu v době uzavření pojistky.

Svět pojišťovnictví může mnohdy připomínat džungli. I ti zkušenější při pomyšlení na obsáhlé všeobecné, doplňkové a mnohé další podmínky požívají připodobnění k hlubokému lesu. A budeme-li pokračovat v nadsázce pak bychom mohli říci, že stejně jako v lese, i v oblasti pojištění se skrývají nebezpečné věci.

Zdravotní stav v době uzavření pojistné smlouvy

Dnes si řekneme o jednom konkrétním riziku pojištění:

  • jaký byl váš zdravotní stav v době uzavření pojistné smlouvy?

Mnoho pojišťoven vás může pojistit bez důsledného zkoumání vašeho zdravotního stavu. Což ovšem neznamená, že v případě pojistně události právě takové zkoumání neprovede zpětně. Provede. A provede jej velmi důkladně.

Pokud jste se náhodou radovali, že pojišťovně stačil vyplněný dotazník, ve kterém jste “až tak úplně neřekli všechno” nebo dokonce pojišťovna při uzavírání smlouvy nepožadovala doložení vašeho aktuální zdravotního stavu, a tím, že “vytěžíte” na pojistce, tak bohužel. Navíc taková drobnost, jako je nesdělení “úplně všeho” ve zmíněném dotazníku, může vést až k trestnímu stíhání.

Většina pojišťoven, které poskytnou pojištění bez zkoumání zdravotního stavu, má tzv. výluku na stav před počátkem pojištění.

Jaký je správný postup?

Chcete mít stoprocentní jistotu, že v případě zdravotního problému dostanete plnění od pojišťovny? V první řadě na to vezměte selský rozum a zkuste si v hlavě obrátit role. Řekněte si, co všechno byste chtěli o pojištěném vědět, než byste ho pojistili?

Pojišťovny jsou většinou skutečně spravedlivé. Pokud máte vše podchyceno a pojišťujete se v době, kdy vám nic není, za účelem, že chcete minimalizovat riziko komplikací v případě, že by něco přišlo. V těchto případech důsledně vybírejte podle toho, co po vás pojišťovna při sjednávání pojistky bude chtít. Dále vezměte v úvahu i to, jaké má výluky a co nabízí za výhody.

Důkladnější zkoumání zajistí, že budete mít více klidu. Pořád platí jedno zásadní rada: poraďte se s odborníkem. Ať už to bude někdo z našich poradců společnosti KAPITOL, případně nějaký solidní konkurent, máte jistotu, že člověk se v dané oblasti pohybuje a jednotlivé produkty zná dopodrobna. Alespoň u nás tomu tak je.