“Jejda, tak trochu jsem ti vyprala peníze!”

10. listopadu 2016

Co to je zničená bankovka? Jak vypadá? Dá se s ní něco dělat?
Na tyto i další otázky jsme pro vás připravili odpovědi.

Česká národní banka definuje několik stupňů poškození bankovek:

– poškození oběhem
– poškození běžné
– poškození nestandardní

Mezi bankovky, poškozené oběhem, patří bankovky špinavé, pomačkané nebo bankovky s natrženými okraji.
Takovými bankovkami můžete stále bez problémů platit, protože obchodníci jsou povinni je od vás přijmout. Připravte se ale na to, že se na vás při půlhodinové snaze narovnat přijatou bankovku, poskládanou do centimetrového čtverečku, asi usmívat nebudou.

Bankovky s běžným poškozením mohou být popsané nebo pokreslené, natržené či přímo roztržené. Bankovce může dokonce část chybět, ovšem musí to být část menší než její polovina. Pokud vám někde v obchodě nebo jinde při placení obsluha touto bankovkou vrací zpět, můžete ji odmítnout. Zrovna tak ale mohou odmítnout oni přijetí platby a v tom případě vám nezbyde, než zanést poškozenou bankovku do banky a zde ji vyměnit.

Nestandardním poškozením bankovek se rozumí již vážné narušení platidla, většinou tak, že nelze ověřit jeho pravost.
Týká se to hlavně bankovek ohořelých nebo poleptaných kyselinou, zetlelých, roztrhaných na několik částí, znehodnocených úředním znehodnocením ČNB nebo banovek, kterým chybí více než 50 %. Vy takové bankovky rozhodně odmítněte. Banky ani ČNB je nevymění, pouze je zabaví bez náhrady.

A jaká je tedy ta vypraná a zabarvená bankovka?

Může být zařazena jak mezi bankovky s běžným poškozením, pak ji v bance vyměníte bez potíží nebo mezi bankovky nestandardně poškozené a pak máte smůlu. Ale chybami se člověk učí, před příštím praním prošacujte důkladně všechny kapsy.

Obarvená bankovka, která spadá do běžného poškození

Bankovka, jejíž poškození je už nestandardní a bude vám bankou bez náhrady zabavena.