Víte, že můžete žádat o vyšší důchod?

8. listopadu 2016

Jste v důchodu a pořád ještě natolik aktivní, že stále pracujete? A věděli jste, že si v takovém případě můžete požádat o zvýšení důchodu?
Samozřejmě, zvýšení je podmíněné splněním určitých kritérií a není ve většině případů nijak dramatické, nicméně každá koruna se počítá.

Jaké podmínky musíte pro zvýšení důchodu splnit?

V prvé řadě musíte být v řádném, ne předčasném důchodu. Dále musí být vaše výdělečná činnost takového druhu, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Nelze tedy o zvýšení žádat, pokud pracujete na základě Dohody o provedení práce, nebo Dohody o pracovní činnosti. Totéž platí, pokud podnikáte, ale vaše příjmy, respektive rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřekročí hranici, nad kterou je sociální pojištění nutné platit. 

Tato hranice pro rok 2016 činí 64 813 Kč, v následujícím roce se zvedne na 67 757 Kč.

Další podmínkou je odpracování 360 kalendářních dnů. Tato doba nemusí být odpracována v jednom kuse, pracovní poměr lze přerušit a dny sčítat. Počítají se do ní ale pouze dny, kdy jste skutečně pracovali, takže například neplacené volno, ošetřování člena rodiny či nemoc se do těchto takzvaně „započitatelných“ dnů nezahrnují. Na druhou stranu, délka přerušení práce není pro potřebu sčítání odpracovaných dnů nijak omezena, můžete si dát pauzu, jak dlouho chcete.

O zvýšení si požádejte!

Co je důležité: důchod se nezvyšuje automaticky, o navýšení musíte sami požádat. Nejdříve to lze udělat první následující den poté, co máte odpracováno již dříve zmíněných 360 dnů. Po odpracování dalších 360 dnů můžete o zvýšení požádat znovu; takto lze pokračovat bez omezení, dokud vás výdělečná činnost bude bavit. Pokud jste o úpravu důchodu dosud nežádali, můžete uplatnit odpracované dny zpětně až k 1. lednu 2014.

Jak o zvýšení žádat?

Musíte se obrátit na okresní či městskou správu sociálního zabezpečení. K podání žádosti budete potřebovat občanský průkaz a je také dobré se ujistit, že váš zaměstnavatel již odeslal evidenční list důchodového zabezpečení za období, na které žádost podáváte.  

Kolik tím můžete získat?

To je samozřejmě různé, odvíjí se to od takzvaného výpočtového základu, který byl použit i pro výpočet vašeho současného důchodu.

Devět stovek za rok není málo

Za každých odpracovaných 360 dní máte nárok na zvýšení o 0,4 % z výpočtového základu. To znamená, že pokud základ pro výpočet vašeho důchodu byl například 18 000 Kč, váš důchod se navýší o 72 Kč. Nezdá se to být mnoho, ale za rok je to už dělá skoro devět set – a s tím se jistě dá něco podniknout.

Pokud je pro vás ovšem zaměstnání či podnikání hlavním zdrojem příjmů, můžete pro navýšení svého důchodu udělat i jiné věci. Když si například nenecháte vyplácet celý, ale jen poloviční důchod, můžete dosáhnout na zvýšení až 1,5 % za každých 180 odpracovaných dnů.

Ovšem v tomto případě můžete o zvýšení žádat až po odpracování dvou let. V případě, že si důchod pozastavíte úplně, můžete si výpočtový základ navýšit o 1,5 % za každých 90 dnů; podmínka žádosti po dvou letech ale platí i zde.

Jestliže je tedy informace o možnosti zvýšit si důchod při práci pro vás novinkou, neváhejte a podejte si žádost. Jen letos už to udělalo více než šedesát tisíc pracujících důchodců.

A samozřejmě vám přejeme, ať vás práce stále baví a naplňuje!