Přejeme všem krásné Vánoce

23. prosince 2020

Ať máte doma pohodu a klid v rodinném kruhu a do nového roku vstupte pravou nohou.

Letos jsme velmi skromně oslavili 25. výročí od založení a podařilo se nám dokončit rozsáhlou transformaci celé firmy. Za tři roky postupně došlo k navázání spolupráce s desítkami nových obchodních partnerů, zejména v pojišťovnictví a investicích. Dnes máme nabídku produktů srovnatelnou se standardem na trhu. 

Za velké pracovní nasazení patří velké poděkování všem kolegům, spolupracovníkům a mnoha dalším, kteří se na těchto pozitivních změnách podíleli.

PF 2021

Přejeme Vám všem – klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům – krásné svátky, pevné zdraví, a jen to nejlepší, do roku 2021.

A pokud máte na příští rok velké plány a cíle, nezapomeňte, že již 25 let pomáháme dělat dobrá rozhodnutí.

Váš KAPITOL