Vdovská a vdovecká penze

27. července 2016

Ztráta životního partnera je velmi smutným okamžikem a těžko lze váš smutek něčím zmírnit. I tak je ale dobré vědět, nač máte v případě úmrtí manžela nebo manželky nárok. Ano, řeč bude o vdovském/vdoveckém důchodu. 

Kdo má na vdovský nebo vdovecký důchod?

Pokud jste před smrtí partnera žili jako druh a družka, na tuto penzi, bohužel, nárok nemáte. A to ani v případě, že váš společný život trval desítky let. Stejně tak pozůstalostní penzi nezískáte po rozvodu, stát vám ji bude vyplácet pouze tehdy, když je ke dni úmrtí partnera nebo partnerky vaše manželství stále platné.

Společná adresa a délka trvání manželství

Ani jedna z těchto dvou věcí není podmínkou, nutnou pro přiznání vdovského/vdoveckého důchodu. I kdyby manželství trvalo jen týden nebo kdyby oba manželé měli různá bydliště, má pozůstalý partner nárok na příjem těchto finančních prostředků. Jak jsme zmínili již v předchozím bodě, podmínkou je pouze to, aby manželství platilo ke dni úmrtí.

Cesta na úřad je nutná

Protože na vdovský nebo vdovecký důchod vám nevznikne nárok automaticky, čeká vás cesta na úřad. Konkrétně na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště. Zde s vámi příslušný úředník sepíše žádost, k níž připojí patřičné podklady. Jedná se především o úmrtní list, váš doklad totožnosti, oddací list. V případě, že váš partner nebo partnerka zesnuli v produktivním věku a sami ještě nepobírali starobní důchod, vezměte s sebou také jejich doklady (doklady o studiu, zápočtový list, rodné listy dětí a podobně).

Jaká je výše pozůstalostní penze?

Základem pro její výpočet je pevná částka 2 440 Kč, k níž se připočte 50 % z penze starobní nebo invalidní zesnulého partnera. Pokud tedy zesnulý pobíral starobní důchod ve výši 12 200 Kč, jeho vdova bude dostávat 2 400 Kč plus 6 100, celkem tedy její vdovská penze bude činit 8 500 Kč.

Kolik let můžete vdovský/vdovecký důchod pobírat?

To záleží na okolnostech. Standardně se vdovský/vdovecký důchod vyplácí po dobu jednoho roku, ovšem pokud pozůstalá nebo pozůstalý pečují o nezaopatřené děti, pokud je vdovec nebo vdova v invalidním důchodu ve II. stupni, jestliže se stará o tchána či tchýni nebo vlastní rodiče, závislé na pomoci ve II., III. nebo IV. stupni. A samozřejmě pokud již ovdovělý nebo ovdovělá dosáhli předepsaného důchodového věku.

Pokud zákonem stanovená doba jeden rok uplyne a vyplácení pozůstalostní penze bude ukončeno, můžete opět požádat o jeho obnovení do dvou let, a to v případě, že se změní okolnosti a nastane některá ze situací, popsaných výše.

Svatba je krásná, ale…

Pobíráte vdovský/vdovecký důchod, ale potkala vás láska a uvažujete o druhém sňatku? Pak si ale musíte uvědomit, že jeho dnem končí doba pobírání vdovské/vdovecké penze a informaci o svém sňatku musíte předat příslušné Správě sociálního zabezpečení nejpozději do osmi dnů od změny stavu. Pracovně se ale omezovat nemusíte. To, že máte mzdu nebo příjmy ze zaměstnání, váš nárok na vyplácení pozůstalostní penze nijak nesnižuje a její výše není ovlivněna výší vašich ostatních příjmů.

Ze dvou penzí ta větší

Jiné je to ale v případě, že jste již sami dosáhli důchodového věku a dostáváte řádný starobní důchod. V tomto případě se oba důchody – stávající starobní i vypočítaný pozůstalostní, porovnají. Vám zůstane ten vyšší a k němu 50 % z částky toho nižšího, již bez základní sazby 2 440 Kč.


Doufáme a pevně věříme, že ještě dlouho nebudete tyto informace potřebovat. Ale pokud přeci jen nebo jestli ta smutná událost potká někoho z vašich blízkých nebo přátel, můžete mu pomoci těmito radami.

Kontaktujte nás

910 880 088Po–Pá 8:00–16.00

info@kapitol.cz

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2024 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena