Maminky a tatínkové, víte, že si z daně nově můžete odečíst

27. února 2015

Ukazuje se, že zatím jen málo rodičů ví o nové zákonné úpravě, kterou je možnost odpočtu poplatků za umístění dítěte ve školce z daňové povinnosti jednoho z nich, a to už za rok 2014.

Výše této roční slevy je limitována minimální mzdou, která byla v loňském roce 8 500 Kč.

Uvedená změna se do praxe dostává v souvislosti se schválením zákona o dětských skupinách, jejichž vznik by měla podpořit, stejně jako další alternativní způsoby předškolního vzdělávání. Ať už tedy Vaše dítě chodí do klasické mateřské školy, firemní školky nebo dětské skupiny, můžete si v daňovém přiznání za rok 2014 uplatnit slevu na takzvané „školkovné“, tedy úplatu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Stejně jako už zavedenou slevu na dítě ji však bude moci odečíst jen jeden z rodičů. Nárok na ni zanikne, jakmile se z předškoláka stane školák.

Maximální výše roční slevy na jedno vyživované dítě za rok 2014 činí 8 500 Kč, za rok 2015 to bude 9 200 Kč. Výhodou je, že částka se odečítá přímo z daní, a ne jen ze základu daně. Ač se objevují námitky, že soukromé školky zůstanou nadále velmi drahé a dostat dítě na ty státní bude teď znamenat ještě větší výhody, přece jen je to krok dopředu. Vláda jím chce vyjít vstříc rodinám, urychlit návrat matek do zaměstnání a umožnit rozvoj služeb péče o děti.

Pro lepší přehled přinášíme odpovědi na nejčastější otázky ohledně odečítání „školkovného“ z daní:

Jakým způsobem mám o slevu zažádat?

Nárok na slevu a její výši musíte prokázat, ale stačí k tomu jedno potvrzení o zaplacených poplatcích, které Vám vystaví předškolní zařízení. Vy je pak jen přiložíte k daňovému přiznání, nebo poskytnete mzdové účtárně zaměstnavatele při ročním zúčtování.

Kolik peněz získám, když měsíčně platím za školku 600 korun?

To bude 600 x 12, tedy roční sleva 7 200 Kč, kterou si jeden z rodičů může odečíst z vypočítané daně. Pokud by byl měsíční poplatek 900 Kč, tedy roční 10 800 Kč, lze odečíst jen limitní částku 8 500 Kč.
A tady pozor – oproti klasické slevě na dítě je uplatnění „školkovného“ bráno jako sleva z daně, nikoliv jako bonus. To znamená, že pokud Vám vyjde nižší daň než aktuální limit slevy 8 500 Kč, tak ji sice platit nebudete, ale peníze navíc od státu nezískáte.

Započítává se do nároků na slevu z daně i stravování ve školce?

„Nikoliv, daňová sleva na školku se týká pouze školného a lze ji za každé vyživované dítě uplatnit maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku,“ uvádí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Co když moje dítě velkou část roku ve školce chybělo?

I tak můžete slevu uplatnit, protože se nerozpočítává na jednotlivé měsíce. Měřítkem je celý kalendářní rok, i kdyby z něho dítě bylo ve školce pouze několik týdnů.

A co rodiny podnikatelů – týká se tato výhoda i jich?

Tentokrát zákonodárci pamatovali i na živnostníky. Nová úprava totiž nijak neomezuje osoby samostatně výdělečně činné, takže slevu na „školkovné“ si mohou z daní odečíst i ti rodiče, kteří neuplatňují standardní slevu na dítě z důvodu používání výdajového paušálu.
„Slevu ale nemůže využít podnikatel, který hodlá výdaje za předškolní zařízení uplatnit ve svých daňových nákladech, tedy ve výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů,“ upřesňuje Petr Habáň.